DVOC 18. / 19. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 18. / 19. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 18. lipnja 2022. odrađene su dvije vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje gdje su angažirana dva vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Petrinje.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru na području Žrnovnice (Privor) koji je zaprimljen dana 16. lipnja u 21:13 sati u ŽVOC Split i dalje je djelomično aktivan unutar područja bivše vojne baze. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 8 ha (na minski sumnjivom terenu). Tijekom noći na dežurstvu su vatrogasci iz JVP Split i DVD Žrnovnica sa ukupno pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.

Dana 18. lipnja u 11:03 sati ŽVOC Split zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pučišća na otoku Braču. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i borova šuma na procijenjenoj površini od 20 ha te i jedan gospodarski objekt. Na intervenciji gašenja požara angažirana su tri protupožarna zrakoplova Canadair i jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor te vatrogasci iz DVD-a Pučišća, Supetar, Selca, Bol i Milna sa ukupno 55 vatrogasaca i 19 vatrogasnih vozila. Prije noći organizirana je dodatna pomoć vatrogasnih snaga (Zadvarje, Gata, Omiš, Dalmacija Dugi Rat) iz SD županije sa 16 vatrogasaca i dva vozila radi smjene vatrogasaca na požarištu.
Požar je pod kontrolom vatrogasaca koji su tijekom noći radili na sanaciji rubova požarišta sa ukupno 55 vatrogasaca i 12 vatrogasnih vozila. (39/10 lokalnih vatrogasaca i 16/2 iz SD županije).

Dana 18. lipnja u 11:44 sati ŽVOC Split zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pitve na otoku Hvaru. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija, maslinici i borova šuma na procijenjenoj površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair te vatrogasci iz DVD-a Jelsa, Stari Grad i Hvar sa ukupno 18 vatrogasaca i sedam vatrogasnih vozila.
Požar je pod kontrolom vatrogasaca iz DVD-a Jelsa, Stari Grad i Hvar koji su tijekom noći radili na sanaciji rubova požarišta sa ukupno 14 vatrogasaca i šest vatrogasnih vozila. Tijekom jutra 19. lipnja organizirana je dodatna pomoć vatrogasnih snaga (DVD Imotski i DVD Lovreć) iz SD županije sa osam vatrogasaca i jednim vozilom radi smjene vatrogasaca na požarištu.

Zadarska županija
Dana 18. lipnja u 12:30 sati ŽVOC Zadar zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Škabrnje. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i makija na površini od 24 ha. Na intervenciji gašenja požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i vatrogasci iz JVP Zadar te DVD-a Općine Sukošan i Sv. Mihovil – Galovac sa ukupno 15 vatrogasaca i šest vatrogasnih vozila.
Požar je ugašen u 20:56 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 18. lipnja u 16:37 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Zlatar-Bistrica, Ulica Ljudevita Gaja 13. Požarom je bilo zahvaćeno krovište kuće površine 400m2, a jedna je ženska osoba ozlijeđena udisanjem dima te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara gasili su vatrogasci iz Zagorske JVP, te DVD-a Zlatar i Zlatar Bistrice sa ukupno 27 vatrogasaca i sedam vatrogasnih vozila.
Vatrogasna intervencija završila je u 19:23 sati.

Grad Zagreb
Dana 19. lipnja u 06:45 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Rafe Barišića br. 5, Zagreb. Radilo se o požaru sobe na prvom katu objekta prilikom čega je jedna osoba smrtno stradala, a druga (neozlijeđena) je pregledana od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Intervencija vatrogasaca je u tijeku.

VOS | VOS