DVOC 19. / 20. ožujak 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan 19. / 20. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Krapinsko-zagorska županija
Dana 19. ožujka u 11:22 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Sveti Križ Začretje, Komor Začretski. Radilo se o požaru krovišta gospodarskog objekta (štala), prilikom čega je zbog šoka vlasnice objekta pozvana HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zagorske te DVD-a Bedekovčina i Sveti Križ Začretje.
Požar je lokaliziran u 11:55 sati, a ugašen u 13:40 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 19. ožujka u 20:05 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Petrinje, u naselju Mošćenica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 20:42 sati.
    
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od dugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS