DVOC 18. / 19. ožujak 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 18. / 19. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Karlovačka županija
Dana 18. ožujka u 15:29 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Rebrovića, Filipovići br. 64. Prilikom gašenja raslinja vatrogasci su pronašli jednu smrtno stradalu osobu. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovao je DVD Tounj sa tri vatrogasca i dva vatrogasna vozila.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:24 sati.
 
Dana 18. ožujka u 12:54 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Janje Gore. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vozilom iz DVD-a Plaški.
Intervencija vatrogasaca završila je u 13:57 sati.
 
Sisačko – moslavačka županija
 Dana 18. ožujka u 11:01 sati VOC Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Starog Sela, kod kbr. 14. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Sisak, DVD „Mladost“ Sisak i DVD Madžari.
Požar je ugašen u 12:40 sati.

VOS