DVOC 16. / 17. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 16. / 17. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 16. rujna 2022. godine nije bilo vatrogasnih intervencija.
 
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, ispumpavanju vode, sanaciji krovišta te izvida. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 77 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 195 vatrogasaca sa 82 vatrogasna vozila.
 
Primorsko-goranska županija
Dana 16. rujna u 17:33 sati  ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o eksploziji plinske boce na otoku Rabu, u kampu Lopar (kučica C 29). Radilo se o požaru nakon eksplozije plinske boce, a kojeg su do dolaska vatrogasaca ugasili djelatnici kampa. Jedna osoba zadobila je opekline te je ista zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja sudjelovao je DVD Lopar sa jednim vatrogascem i jednim vatrogasnim vozilom.
Intervencija je završila u 18:05 sati.
 
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabala/granja, sanacije krovišta, odštopavanja šahtova, izvlačenju vozila te izrada zečjih nasipa. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 24 tehničke intervencije na kojima je ukupno sudjelovalo 67 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
 
Zagrebačka županija
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane i ispumpavanju vode. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 13 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 49 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 16. rujna 2022. za područje ove županije zabilježen je veliki broj dojava o vatrogasnim intervencijama i potreba za angažiranjem vatrogasaca uzrokovanih olujnim nevremenom na području grada Čazme. Tijekom dana, odrađeno je 70 vatrogasnih intervencija  koje su se većinom odnosile na sanacije krovišta te ispumpavanja vode. Pored svih domicilnih vatrogasnih snaga na područje pogođeno nevremenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, poslana je i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZ Zagrebačke županije, VZŽ Krapinsko-zagorske, VZ Karlovačke županije, VZ Grada Zagreba, VZŽ Koprivničko-križevačke te VZŽ Varaždinske sa ukupno 32 vatrogasaca i 12 vatrogasnih vozila. Prilikom sanacije krovišta objekta jedna je osoba pala sa visine te je ista zbrinuta od strane medicinskog osoblja. U jutarnjim satima nastavit će se sa vatrogasnim intervencijama.
 
Karlovačka županija
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, sanacije krovišta te ispumpavanja vode. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 12 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 62 vatrogasaca sa 23 vatrogasna vozila. Radi oborine koja je pala i još uvijek pada na gornjem toku rijeke Kupe, došlo je do naglog porasta vodostaja te ulaska u mjere obrana od poplava s tendencijom daljnjeg porasta vodostaja. Sukladno navedenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, poslana je i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZŽ Međimurske sa 7 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila.
 
Virovitičko-podravska županija
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, sanacije krovišta te ispumpavanja vode. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 12 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 38 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila.
 

VOS