DVOC 17. / 18. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 17. / 18. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 17. rujna 2022. godine na području grada Petrinje obavljen je jedan prijevoz pitke vode na kojem je angažiran jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom.

Dana 17. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, ispumpavanju vode, sanaciji krovišta te izvida. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 13 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 34 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. 

Primorsko-goranska županija
Dana 17. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabala/granja, sanacije krovišta, odštopavanja šahtova, izvlačenju vozila te izrada zečjih nasipa. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 11 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 46 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila. 

Zagrebačka županija 
Dana 17. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane i ispumpavanju vode. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 16 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 76 vatrogasaca sa 21 vatrogasnih vozila. 

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 17. rujna 2022. za područje ove županije zabilježen je veliki broj dojava o vatrogasnim intervencijama i potreba za angažiranjem vatrogasaca uzrokovanih olujnim nevremenom na području grada Čazme. Tijekom dana, odrađeno je 65 vatrogasnih intervencija  koje su se većinom odnosile na sanacije krovišta te ispumpavanja vode. Pored svih domicilnih vatrogasnih snaga na područje pogođeno nevremenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, poslana je i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZ Zagrebačke županije, VZŽ Krapinsko-zagorske, VZ Karlovačke županije, VZ Grada Zagreba, VZŽ Koprivničko-križevačke te VZŽ Varaždinske sa ukupno 32 vatrogasaca i 12 vatrogasnih vozila. Tijekom dana otpuštene su dislokacije iz VZ Karlovačke županije i VZ Grada Zagreba.

Karlovačka županija
Dana 17. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, sanacije krovišta te ispumpavanja vode. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 12 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 158 vatrogasaca sa 50 vatrogasnih vozila. Radi oborine koja je pala i još uvijek pada na gornjem toku rijeke Kupe, došlo je do naglog porasta vodostaja te ulaska u mjere obrana od poplava s tendencijom daljnjeg porasta vodostaja. Sukladno navedenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, poslana je i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZŽ Međimurske sa 7 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS