DVOC 15. / 16. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 15. / 16. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Grad Zagreb 
Dana 16. rujna na području grada Zagreba bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija kao posljedica olujnog nevremena koji je zahvatio područje grada. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, uklanjanju zapreka, sanaciji krovišta, izvlačenju vozila te ispumpavanja vode. Odrađene su 24 tehničke intervencije na kojima je ukupno sudjelovalo 98 vatrogasaca sa 28 vatrogasnih vozila.

Zagrebačka županija 
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica olujnog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, uklanjanja zapreka i sanacije krovišta. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 34 tehničke intervencije na kojima je ukupno sudjelovalo 136 vatrogasaca sa 41 vatrogasnim vozilom iz 37 postrojba sa područja županije. 

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 16. rujna 2022. u poslijepodnevnim satima za područje ove županije zabilježen je veliki broj dojava o vatrogasnim intervencijama i potreba za angažiranjem vatrogasaca uzrokovanih jakim nevremenom gdje je samo na području grada Čazme do sada zabilježeno oko 75 tehničkih intervencija koje su se većinom odnosile na uklanjanje stabala/grana, sanaciju krovišta, izvlačenje vozila ispumpavanja vode te uklanjanja zapreka. Pored svih domicilnih vatrogasnih snaga na područje pogođeno nevremenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, poslana je odmah i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZ Zagrebačke županije sa ukupno 18 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila te danas tijekom jutra i 2 vatrogasca sa jednim vozilom iz VZ Koprivničko-križevačke.
Pričinjena je znatna materijala šteta dok je jedna osoba tijekom nevremena ozlijeđena. 

Koprivničko-križevačka županija
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica olujnog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane, uklanjanja zapreka i sanacije krovišta. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 13 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 30 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila.

Virovitičko-podravska županija
Dana 16. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica olujnog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama uklanjanja stabla/grane i uklanjanju zapreka u cestovnom prometu te sanacije krovišta. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 12 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 39 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila. 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 14. rujna 2022. godine na području grada Petrinje obavljene su dvije intervencije prijevoza pitke vode na kojima su angažirana dva vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS