Vatrodojava i zaštita od požara

  • Slika /slike/IMG_7997.JPG
  • Slika

  • Slika

  • Slika

  • Slika

Na konferenciji su održana predavanja, panel rasprave, a raspravljalo se o operativi, normama i dostupnim tehnologijama

Pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebu je 15. rujna 2022. godine održano savjetovanje na temu „Vatrodojava i zaštita od požara“, u organizaciji časopisa Zaštita.  

I ovoga su puta na konferenciji obrađene brojne teme od novih tehnologija za vatrodojavu i protupožarnih sustava, primjene i načina korištenja vatrodojave u budućnosti do integracije vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite, povezivanja sustava za dojavu požara na vatrogasnu postrojbu te inteligentnih sustava za vatrodojavu i detekciju požara.

Uvodno je načelnik Sektora za Program, sigurnost i potporu Siniša Petkoviček predstavio ovogodišnju protupožarnu sezonu i EU-projekt Silvanus, a predstavljena su inovativna rješenja javnih vatrogasnih postrojbi Karlovac i Rijeka u području zaprimanja vatrodojavnog signala. 

Nakon toga se od strane niza stručnjaka u dvije panel rasprave i nizom stručnih predavanja nastojalo ocijeniti daljnji razvoj vatrodojave i videonadzora, te potrebne mjere i radnje, kroz koje bi se štete od požara smanjile na najmanju moguću mjeru.

Pisane vijesti