DVOC 13./14. ožujka 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 13./14. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Grad Zagreb
Dana 13. ožujka u 18:59 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru u podrumu objekta na Trgu Bana Josipa Jelačića. Radilo se o požaru u podrumu, ispod lokala, a pored poslovnice Zagrebačke banke. Požar se djelomično proširio na zidnu oplatu koju je trebalo skinuti i sanirati. Tijekom intervencije vatrogasaca nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji je sudjelovalo ukupno 30 vatrogasaca sa devet vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Požar je lokaliziran u 20:08 sati i saniran oko 22:30 sati, a intervencija  vatrogasaca završena u 06:31 sati.

Međimurska županija
Dana 13. ožujka u 11:16 sati JVP Čakovec zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Piškorovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma površine 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Drzimurec-Strelec i Turčišće.
Požar je ugašen u 13:11 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 13. ožujka u 19:02 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Orehovice. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 27 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz Zagorske JVP i DVD-a Bedekovčina, Orehovica i Brestovec Orehovički.
Požar je ugašen u 20:13 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 13. ožujka u 15:11 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Gora. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje površine 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinje.
Požar je ugašen u 16:36 sati.

Karlovačka županija
Dana 13. ožujka u 15:57 sati ŽVOC Karlovačke zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Podbrežje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a Vrhovac i Ozalj.
Požar je ugašen u 17:34 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS