DVOC 13. / 14. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 13. / 14. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Istarska županija
Dana 13. kolovoza u 17:38 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Sveti Martin, Martinski. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 42 vatrogasca sa 18 vatrogasnih vozila iz JVP-a: Labin, Pazin i Pula te DVD-a: Labin-Rabac, Sveta Nedelja (u Istri), Raša, Kršan, Sutivanac i Pićan, 
Požar je pod nadzorom, a na dežurstvu JVP Labin sa četiri vatrogasca i dva vozila.

Ličko-senjska županija / Zadarska županija
Dana 06. kolovoza požar sa područja Tulove Grede – Lovinac u Ličko-senjskoj županiji proširio se na područje Zadarske županije. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na teško pristupačnom i djelomično miniranom terenu. Tijekom dana i noći 13. kolovoza požarište su nadzirali vatrogasci DVD-a Lovinac, a na požarištu je bilo i kišnih padalina. Na požarištu nema otvorenog plamena, ali ima izdimljavanja.

Zadarska županija
Požar na otvorenom prostoru na Dugom Otoku (brdo Zaglav) za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 08. kolovoza, ugašen je dana 13.08 u 11:00 sati.

Dana 08. kolovoza u 18:30 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Ugljanu, Kali. Požar je lokaliziran 09. kolovoza, a ugašen je dana 12.08 u 20:20 sati.

Dana 13. kolovoza u 11:07 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Islama Grčkog. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Benkovca i Zadra te SIVP Posedarje.
Požar je lokaliziran u 13:01 sati, a ugašen je u 14:00 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 08. kolovoza ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Polače, Podinarje. Požarom je zahvaćena makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 750 ha. 
Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 14. kolovoza angažirano je ukupno 58 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila iz IVP Šibenik, IVP Split, JVP Knin, ŽVZ Šibensko-kninske i izvanredna dislokacija sa iz Karlovačke županije. Pored zemaljskih snaga, tijekom jutra požar su gasila i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Požar je lokaliziran u 15:00 sati te su požarišta postepeno otpuštene snage izvanredne dislokacije iz Karlovačke, IVP Split i Šibenik, a na požarištu tijekom noći dežuraju vatrogasci iz JVP Knin. 

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 13. kolovoza u 01:28 sati DVD Supetar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Nerežišća. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 0,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Supetar i jedan helikopter radi prijevoza opreme i spremnika sa vodom (kruške).
Požar je ugašen, a vatrogasna intervencija je završila u 13:48 sati.

Dubrovačko-neretvanska  županija
Dana 03. kolovoza tijekom jutarnjih sati požar iz Crne Gore prešao je na područje Republike Hrvatske kod mjesta Vitaljine iznad graničnog prijelaza. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu. Tijekom dana 13. kolovoza na požarištu organizirano dežurstvo od strane vatrogasaca iz JVP Konavle, na požarištu ima izdimljavanja.

Dana 10. kolovoza JVP Dubrovačko Primorje zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Majkova, brdo Nepravić. Požarom je zahvaćeno mješovito raslinje na trenutno neprocijenjenoj većoj površini u graničnom području sa BiH. 
Tijekom 13. kolovoza na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 96 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila iz IVP Dubrovnik, JVP-a: Konavle, Dubrovačko Primorje, Dubrovački vatrogasci i DVD-a: Ston, Putnikovići, Ponikve, Kuna, Slano i Majkovi. Pored zemaljskih snaga, tijekom dana požar su gasila dva protupožarna zrakoplova Canadair.
Požar je lokaliziran, a na požarištu tijekom noći dežurstvo od strane vatrogasaca JVP Dubrovačko Primorje. 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 13. kolovoza 2022. odrađene su četiri vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje. Na spomenutim intervencijama angažirana su četiri vatrogasca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Petrinja.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS