DVOC 12. / 13. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 12. / 13. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Ličko-senjska županija / Zadarska županija
Dana 06. kolovoza požar sa područja Tulove Grede – Lovinac u Ličko-senjskoj županiji proširio se na područje Zadarske županije. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na teško pristupačnom i djelomično miniranom terenu. Tijekom noći i jutra 12. kolovoza požarište su nadzirali vatrogasci DVD-a Lovinac, a zatim su 24 satno dežurstvo preuzeli vatrogasci iz IVP Zadar.

Zadarska županija
Požar na otvorenom prostoru na Dugom Otoku (brdo Zaglav) za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 08. kolovoza pod nadzorom je gasitelja, a tijekom jutra 12. kolovoza SIVP Dugi Otok se povukao sa požarišta. U tijeku je dežurstvo od strane DVD-a Sali sa 15 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila.

Dana 08. kolovoza u 18:30 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Ugljanu, Kali. Požarom je zahvaćena trava, makija i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini. 
Požar je lokaliziran 09. kolovoza, a na požarištu je i dalje organizirano dežurstvo od strane DVD  Kali – Kukljica.

Dana 12. kolovoza u 09:40 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Starigrada, Šilježetarica. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz SIVP Posedarje, DVD Posedarje i DVD Starigrad – Paklenica. Pored zemaljskih snaga, požar su gasila dva protupožarna zrakoplova Air Tractor.
Požar je ugašen u 15:35 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 08. kolovoza ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Polače, Podinarje. Požarom je zahvaćena makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 750 ha. 
Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 12. kolovoza angažirano je ukupno 57 vatrogasaca sa 23 vatrogasna vozila iz IVP Šibenik, IVP Split, JVP Knin te izvanredna dislokacija iz Karlovačke županije. Pored zemaljskih snaga, tijekom dana požar je gasio jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Tijekom noći na požarištu su angažirani vatrogasci iz IVP Šibenik, IVP Split i JVP Knin sa ukupno 13 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila. Prilikom gašenja požara jedan vatrogasac je zadobio ozljedu glave te je zbrinut od strane HMP. Ozlijeđeni vatrogasac je pripadnik DVD-a iz Karlovačke županije – izvanredne dislokacije.
Požar je i dalje aktivan, u jutarnjim satima zatraženo je angažiranje  protupožarnog zrakoplova Canadaira.

Dana 12. kolovoza u 14:57 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Đevrska i Varivoda. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 23 vatrogasca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Vodice, DVD-a: Skradin, Sv. Juraj Kistanje, Vodice, Ervenik, Skradin i Dubravice. Protupožarni zrakoplov Air Tractor koji je bio u povratku sa drugog požarišta, izvršio je bacanje vode na ovom požarištu. 
Požar je ugašen u 18:32 sati.

Dubrovačko-neretvanska  županija
Dana 03. kolovoza tijekom jutarnjih sati požar iz Crne Gore prešao je na područje Republike Hrvatske kod mjesta Vitaljine iznad graničnog prijelaza. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu. Tijekom dana 12. kolovoza na požarištu je organizirano dežurstvo od strane vatrogasaca iz JVP Konavle.

Dana 10. kolovoza JVP Dubrovačko Primorje zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Majkova, brdo Nepravić. Požarom je zahvaćeno mješovito raslinje na trenutno neprocijenjenoj većoj površini u graničnom području sa BiH. 
Dana 12. kolovoza na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 96 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila iz IVP Dubrovnik, JVP-a: Konavle, Dubrovačko Primorje, Dubrovački vatrogasci i DVD-a: Ston, Putnikovići, Ponikve, Kuna, Slano i Majkovi. Pored zemaljskih snaga, tijekom dana požar su gasila četiri protupožarna zrakoplova (tri Canadair-a i jedan Air Tractor).
Požar je i dalje aktivan a u jutarnjim satima zatraženo je angažiranje 2 protupožarna zrakoplova Canadaira.

Osječko-baranjska županija
Dana 12. kolovoza u 14:32 sati ŽVOC Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Parka prirode Kopački rit. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i mješovita šuma bjelogorica na trenutno procijenjenoj površini između 7 i 10 ha. Prema trenutno dostupnim podacima iz UVI aplikacije, na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 82 vatrogasca sa 25 vatrogasnih vozila sa područja županije. Tijekom jutra se očekivao angažman jednog protupožarnog zrakoplova, međutim situacija na terenu je povoljnija te se odustalo od istoga.
Požar je ugašen u 06:46 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 12. kolovoza 2022. odrađene su tri vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje. Na spomenutim intervencijama angažirana su tri vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Petrinja.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS