DVOC 11. / 12. prosinac 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 11. / 12. prosinac 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko – moslavačka županija
Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica kišnih oborina i podizanja vodostaja rijeka na području županije, a posebno rijeke Une na području Hrvatske Kostajnice. Većim dijelom se radi o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i bunara te na postavljanje vreća sa pijeskom radi izrade  nasipa, izvlačenju vozila iz vode, uklanjanju stabala sa prometnica i električnih kablova  te izvida radi praćenja vodostaja rijeka. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 48 odrađenih tehničkih intervencija na kojima je angažirano ukupno (kumulativno) oko 250 vatrogasaca sa 80 vozila.
 
Zagrebačka županija
Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Većim dijelom se radi o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i dvorišta, uklanjanju stabala sa prometnica, izvida o vodostaju te prijevoz vatrogasnih pumpi i opreme radi ispomoći u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 15 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 
Grad Zagreb
Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica vjetra i obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radilo se o uklanjanju stabala sa prometnica i električnih kablova te jednom ispumpavanju vode iz poplavljenog objekata. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 10 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 
Varaždinska županija
Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog vjetra i obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radilo se o uklanjanju stabala sa prometnica, igrališta, žica i objekata te jednom ispumpavanju vode iz poplavljenog objekata. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 8 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 
Bjelovarsko – bilogorska županija

Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije, a naviše područje Garešnice i Grubišnog Polja te podizanja vodostaja rijeke Garešnice. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata, izradi zečjeg nasipa uz rijeku Garešnicu i uklanjanju stabala i stupova sa prometnica. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 16 odrađenih tehničkih intervencija sa ukupno (kumulativno) 74 vatrogasca i 19 vatrogasnih vozila sa šireg područja Garešnice, Daruvara i Grubišnog Polja.
 
 Karlovačka županija

Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše i podizanja vodostaja rijeka na području županije. Radilo se o izgradnji nasipa, punjenju vreća, obilazak kanala i rad na zapornicama te prijevozu osoba i uklanjanu stabla. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 11 odrađenih tehničkih intervencija sa ukupno (kumulativno) 79 vatrogasaca i 30 vatrogasnih vozila sa šireg područja županije.
 
 Brodsko – posavska županija
Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i dvorišta. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 22 odrađene tehničke intervencije.
                 
Požeško – slavonska županija
Dana 11. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 14 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija najviše na području Požege, Pakraca i Golog Brda.
 
Osječko – baranjska županija

Dana 12. prosinca u 05:52 sati JVP Osijek zaprimio je dojavu o eksploziji plinske boce na adresi Osijek, Bosanska 2. Radilo se o istjecanju plina te je došlo do požara u kuhinji na trećem katu stambene zgrade. Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Grada Osijeka.
Intervencija vatrogasaca završila je u 06:47 sati.

VOS