DVOC 10. / 11. prosinac 2022

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 10. / 11. prosinac 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

            Sisačko-moslavačka županija
Dana 10. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Većim dijelom se radi o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i uklanjanju stabala sa prometnica  te manji broj intervencija koje se odnose na postavljanje vreća sa pijeskom. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 85 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 
            Zagrebačka županija
Dana 10. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Većim dijelom se radi o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i uklanjanju stabala sa prometnica  Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 33 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
.
            Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 10. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i uklanjanju stabala sa prometnica. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 27 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 
            Ličko-senjska županija
Dana 10. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata te izvlačenju vozila iz vode. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 17 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 
           Brodsko-posavska županija
Dana 10. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 18 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
                         
            Požeško-slavonska županija
Dana 10. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica obilne kiše koja je zahvatila područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata, izrada zečjih nasipa te izvlačenju osoba iz poplavljenog vozila. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 24 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija.
 

VOS