Održana 2. sjednica Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/2Nacionalni2014.JPG

Dana  10. srpnja 2014. godine u Uredu Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebu održana je 2. sjednica Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara.
            Na sjednici su usvojeni Izvješće o ostvarivanju Plana rada i financijskog plana Nacionalnog odbora za 2013. godinu, te Plan rada i financijski plan Nacionalnog odbora za 2014. godinu.

Pripreme i provedba požarne sezone u 2014. godini
Glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković iskazao je zadovoljstvo, što su pripreme za požarnu sezonu u 2014. godini počele već u 2013. godini, s tim da će se za 2015. godinu nastojati još ranije usuglasiti i donijeti Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u RH za 2015. godinu.  Svi potrebni planovi napravljeni su na lokalnoj, područnoj i državnoj razini.       U pripremama za požarnu sezonu održana su 2 pripremna sastanka sa svim odgovornim dionicima, što je imalo za posljedicu efikasniju provedbu propisanih aktivnosti, posebno što se tiče javnih poduzeća. Ukupno je angažirano 1.110 sezonskih vatrogasaca, a u 2014. godini je opći trend da se državne intervencijske vatrogasne postrojbe (DVIP) popunjavaju s domicilnim (dobrovoljnim) vatrogascima, koji su obučeni za desantiranje. DVIP-ovi su umreženi u redovni vatrogasni sustav tijekom požarne sezone, tako da na nekim područjima (npr. Cavtat) izlaze odmah na sve intervencije. U bazi u Divuljama DVIP je popunjen s 8 domicilnih vatrogasaca iz Trogira, a zapovjedni stožer je ustrojen prema NATO-standardima. U Šibensko-kninskoj županiji u vojarni Golubić u slučaju visoke požarne ugroženosti bit će organizirano vatrogasno dežurstvo s 3 dobrovoljna vatrogasca i vatrogasnim vozilom. Utvrđen je plan podizanja pričuvnih vatrogasnih snaga iz kontinentalnog dijela Hrvatske, koje moraju postati operativne 3 sata nakon uzbunjivanja. Ukoliko neće biti potrošena sva sredstva tijekom požarne sezone, ista će se iskoristiti za opremanje vatrogasnih postrojbi. Do 10. srpnja 2014. godine zračne vatrogasne snage djelovale su 5 puta. 5 vojnih helikoptera opremljeno je priključcima za nošenje vjedara za gašenje požara, a instalacija tih naprava će se to tijekom 2014. godine provesti na dodatnih 5 helikoptera. 2 vojna helikoptera uvijek su na raspolaganju za vatrogasnu namjenu. S kontinenta su dislocirana 66 vatrogasca i 34 vatrogasnih vozila.
Načelnik sektora za inspekcijske poslove MUP-a Avgustin Pavičić potvrdio je, da je u 2014. godini pojačan inspekcijski nadzor, što je rezultiralo boljim održavanjem uz pružne pojaseve i dalekovode.

            Izmjene Zakona o zaštiti od požara
Načelnik sektora za inspekcijske poslove MUP-a Avgustin Pavičić potvrdio je pokretanje postupka izmjene Zakona o zaštiti od požara, kao i odgovarajućih podzakonskih akata. Čim nacrt izmjena Zakona o zaštiti od požara bude objavljen na web-stranici MUP-a (očekuje se za 2 tjedna), na isti dan će biti sazvan Nacionalni odbor proširen sa zamjenicima predsjednika i načelnika HVZ, predstavnicima sindikata te tvrtkama koje rade procjene ugroženosti i planove zaštite od požara, da o istom raspravi.

            Zakon o vatrogastvu i izmjena podzakonskih akata
Predloženo je da Nacionalni odbor s pomoćnicom za upravne poslove u MUP-u Ines Krajčak  raspravi problematiku Zakona o vatrogastvu, te ukupno 12 pravilnika koji su dostavljeni Ministarstvu unutarnjih poslova.

            Poplave u Slavoniji
Glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković izrekao je zahvalu svim vatrogascima i sudionicima spašavanja i sanacija poplava u Slavoniji. Vatrogasne snage su bile koordinirane iz Stožera hrvatskog vatrogasnog zapovjedništva u Županji i izdvojenog zapovjednog mjesta u Drenovcima. Ukupno je u tim aktivnostima sudjelovalo 3.155 vatrogasaca s 375 vatrogasnih vozila i 1.080 vatrogasnih pumpi iz svih hrvatskih županija, a očišćene su ceste i oko 3.600 objekata. Donesen je zaključak, da se održi tematski stručni seminar na temu edukacije, opremanja i vođenja na poplavama.

 

Mario StarčevićHrvatska Vatrogasna Zajednica