Zapisnik sa sastanka u Ministarstvu financija 09.lipnja 2014.

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/grb200_5.jpg

Sastanak na temu "Obavljanje djelatnosti servisiranja vatrogasnih aparata od strane javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na tržištu"

Donosimo zapisnik sa sastanka održanog u Ministarstvu financija 09.lipnja 2014. na temu "Obavljanje djelatnosti servisiranja vatrogasnih aparata od strane javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na tržištu"

ZAPISNIKHrvatska Vatrogasna Zajednica