VOS 09./10. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 26 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 20 intervencija koje treba odraditi.


Primorsko-goranska županija
Dana 09. svibnja u 19:30 sati JVP Crikvenica zaprimila je dojavu o eksploziji u gliseru na otvorenom moru, između otoka Krka i Crikvenice. Gliserom su uspjeli pristati uz obalu na adresi Crikvenica, Gajevo šetalište 1. Nakon eksplozije u gliseru nije došlo do požara, ali su ozlijeđene tri osobe (dvije teže i jedna lakše), koje su zbrinute od strane dva tima HMP. Vatrogasci su osigurali i pregledali mjesto događaja. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Crikvenica.
Intervencija završila u 20:15 sati.VOS