VOS 08./09. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 25 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 17 intervencija koje treba odraditi.


Ličko-senjska županija
Dana 08. svibnja u 13:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Smiljana. U požaru je opožareno 5 ha trave, niskog raslinja, crnogorične i bjelogorične šume.U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen u 16:30 sati.VOS