VOS 11. /12. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 11. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 32
tehničke intervencije – saniranje posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno ne nalazi veći broj intervencija koje treba odraditi.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 11. svibnja u 22:37 sati JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi
Trogir, Put Krtina 16. Požarom je bila zahvaćena soba na drugoj etaži stambenog objekta na
površini od 15m 2 . Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Trogir.
Intervencija vatrogasaca završila je u 00:55 sati.


Brodsko – posavska županija
Dana 11. svibnja u 17:58 sati ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru otpada na
odlagalištu otpada u mjestu Davor. Požarom je zahvaćena velika količina otpada te je bio upućen
veći broj vatrogasnih snaga. Na intervenciji gašenja požara ukupno su sudjelovala 32 vatrogasca sa 5
vatrogasnih vozila iz DVD-a: Davor, Orubica, Staro Petrovo Selo i Godinjak. Na sanaciji i osiguranju
požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Davor.
Požar je lokaliziran u 22:25 sati.VOS