Sustav bespilotnih zrakoplova (UAS) u vatrogastvu

Radna skupina za utvrđivanje potreba osposobljavanja ovlaštenih operatora bespilotnog zrakoplova („operator UAS-a“) u sustavu vatrogastva osnovana Odlukom glavnog vatrogasnog zapovjednika KLASA: 214-02/21-01/11, URBROJ: 444-05-02-01/01-21-1 od 30. rujna 2021., nakon šest održanih radnih sastanaka izradila je „Upute za korištenje sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) u sustavu vatrogastva“ koje je verificirao glavni vatrogasni zapovjednik KLASA: 214-02/21-01/11, URBROJ: 444-04/01-22-14 od 21. studenog 2022. koju možete preuzeti na poveznici.
 
Uputa za korištenje sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) u sustavu vatrogastva (u daljnjem tekstu: Uputa) je izrađena temeljem potreba za ujednačenim provođenjem UAS letačkih aktivnosti sustava vatrogastva u zračnom prostoru Republike Hrvatske.
Svrha Upute je definiranje postupaka ovlaštenih subjekata između Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih organizacija i ovlaštenih udaljenih pilota iz sustava vatrogastva te Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
Uputa daje smjernice vezane uz:
  •         Definiranje pojmova
  •         Postupak prije nabavke, nabavka, evidentiranje sustava bespilotnog zrakoplova i registracija pri Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
  •         Nabava bespilotnog sustava i minimalni tehnički i kadrovski uvjeti
  •         Registracija
  •         Procedura za rezervaciju zračnog prostora u operativne svrhe
  •         Osposobljavanja

te su kao prilozi navedene tablice koje se odnose na:
  •         Knjiga letačkih operacija operatora UAS-a
  •         Osobna knjiga leta udaljenog pilota UAS-a/koordinatora
  •         Knjiga zaduženja i pregleda UAS-a

Radna skupina odredila je na V. sastanku održanom 13. rujna 2022. (Zapisnik KLASA: 214-02/21-01/11, URBROJ: 444-04/01-22-11) od 16. rujna 2022. temeljem sadržaja Upute za koordinatore i administratore osobe navedene u popisu.
Popis imenovanih koordinatora i administratora sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) u sustavu vatrogastva državne i regionalne razine možete preuzeti na poveznici.
 
            Uloga imenovanih koordinatora je u suradnji s županijskim vatrogasnim zapovjednicima promovirati sadržaj Upute i pomagati sadašnjim ovlaštenim udaljenim pilotima do imenovanja koordinatora nižih razina (županijskih i koordinatora na lokaciji) te budućim udaljenim pilotima oko potrebnih osposobljavanja kao i drugih potreba vezanih uz korištenje sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) u sustavu vatrogastva.
 
DALJNJI ZADACI:
- imenovanje županijskih koordinatora od strane zapovjednika VZŽ (suradnja s regionalnim koordinatorima)
- provjeriti stanje evidencije (udaljenih ovlaštenih pilota i UAS sustava) u informatičkom programu Hrvatske vatrogasne zajednice „VATRONET“ te naznačiti eventualne propuste i potrebne korekcije u programu „VATRONET“
- evidentiranje svih udaljenih ovlaštenih pilota i UAS sustava od strane državnog koordinatora i administratora
- predložiti u pisanom obliku sve potrebne korekcije i prilagodbe informatičkog programa za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI-ju)
- od strane Hrvatske vatrogasne zajednice u narednom razdoblju organizacija radionice vezane uz osposobljavanje i korištenje sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) u sustavu vatrogastva.
 
            Vezano uz daljnju potrebu izrade Programa osposobljavanja pripadnika vatrogasnog sustava, isto će biti izrađeno od strane predstavnika Državne vatrogasne škole u suradnji s članovima Radne skupine.


Prezentacija zaključaka sa sastanka predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

   

 

Prezentacije s Radionice za županijske i regionalne UAS koordinatore "Bespilotni zrakoplovi (UAS) u sustavu vatrogastva - nova regulativa novi izazovi"

(prezentacija se otvara klikom na ilustraciju)