Stručni ispitUpravne pristojbe
 
Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br.: 92/21), a kojom se propisuju opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.
Hrvatska vatrogasna zajednica, obzirom je tijelo državne uprave neće naplaćivati upravne pristojbe odnosno uz prijavnicu za polaganje stručnog ispita nije potrebno priložiti državne biljege odnosno dokaz o uplati uprave pristojbe.
 
 
Fotografiranje ispita
 
Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno stručno povjerenstvo pred kojim se polaže ispit, ukazuje kako fotografiranje za vrijeme trajanja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima nije dozvoljeno, osobito ispitnog materijala. Povelja Europske unije o temeljnim pravima 2007/C 303/01 propisuje da svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose te da se podaci moraju obrađivati pošteno, u utvrđene svrhe i na temelju suglasnosti osobe o kojoj je riječ. Članovi ispitnog povjerenstva polaznicima nisu dali suglasnost da se njihovi osobni podaci obrađuju odnosno objavljuju na društvenim mrežama, portalima i slično.