Program aktivnosti 2024.

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2024. GODINI.

Kada se naglašavaju ugroze koje podrazumijevaju djelovanje sustava vatrogastva, može se pored općih postojećih ugroza naglasiti povećana opasnost nastanka šumskih požara tijekom ljeta u priobalnom dijelu RH. Šumske požare je potrebno naglasiti poradi toga što tijekom ljeta takve intervencije zahtijevaju angažiranje znatnijeg materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala iz cijele države. Stoga je uspostavljen prilagodljiv i moderan sustav vatrogastva sukladno potrebama za brzo i mobilno reagiranje na događaj. S obzirom da su planirane aktivnosti pojedinih sudionika povezane, Vlada Republike Hrvatske donosi “Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku” (za svaku godinu). Programom su integrirane sve aktivnosti subjekata (sustava domovinske sigurnosti, ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru.

Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja integraciju poslova i surađuje sa svim subjektima i sudionicima u sustavu protupožarne zaštite. Tako se, primjerice, suradnja ostvaruje sa stručnim službama Ministarstva obrane, Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata RH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Državnog hidrometeorološkog zavoda (kontakti glede vremenske prognoze i izračuna razreda opasnosti od izbijanja šumskih požara) i mnogih drugih tijela i institucija. Na osnovu izračuna obavlja se planiranje dislokacija gasitelja, zrakoplova i tehnike na ugroženija područja priobalja i otoka. S Ministarstvom obrane utvrđen je način angažiranja resursa svih rodova vojske.
 
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 2024. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024. kojim se donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini koji možete preuzeti na niže navedenoj poveznici.