VOS 9. / 10. listopada 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 09. / 10. listopad 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 9. listopada 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 9. listopada 2021. godine obavljena je 1 vatrogasna intervencija na kojoj je angažiran 1 vatrogasac s 1 vozilom.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 1 prijevoz vode.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 09. listopada u 15:53 sati JVP Knin zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta na adresi Knin, Tomislavova  br. 40. Radilo se o požaru kuće katnice na prvom katu, gdje su požarom bile zahvaćene tri prostorije u kući te greda i trstika. Jedna osoba je zbrinuta od strane HMP i prevezena u OB Knin. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 10 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Knin i DVD Knin.
Požar je lokaliziran u 16:51 sati, a ugašen je u 18:31 sati.
 
Zadarska županija
Dana 10. listopada u 03:55 sati JVP Zadar zaprimio je dojavu o požaru broda u marini Vruljica na adresi Zadar, Ulica Ivana Mažuranića. Radilo se o požaru broda jedrilice u kojem je jedan hrvatski državljanin zadobio je teške opekotine po tijelu te je prenesen sa broda, zbrinut je od strane HMP i prevezen u OB Zadar. Do dolaska vatrogasaca nije bilo otvorene vatre, već samo izdimljavanje iz broda, a na brodu je bilo i stranih državljana (Poljaka). Na intervenciji sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zadar.
Vatrogasna intervencija završila je u 05:35 sati.
 
Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

VOS | VOS