VOS 8. / 9. listopada 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 08. / 09. listopad 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 8. listopada 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 8. listopada 2021. godine obavljene su 2 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 3 vatrogasca s 2 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 2 prijevoza vode.
                                                         
Primorsko – goranska županija
Dana 08. listopada na području županije bilježimo 9 odrađenih tehničkih intervencija uklanjanja stabala sa prometnica i ispumpavanja vode iz objekata koje su posljedica vjetra i veće količine oborina koji su zahvatili područje županije. Na intervencijama je ukupno bilo angažirano 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-a: Grada Rijeke, Delnice, Grada Mali Lošinj i Opatija te DVD-a Kraljevica i San Marino.

Istarska županija
Dana 07. listopada na području ove županije bilježimo 13 odrađenih tehničkih intervencija uklanjanja stabala sa prometnica i ispumpavanja vode iz objekata koje su posljedica vjetra i veće količine oborina koji su zahvatili područje županije. Na intervencijama je ukupno bilo angažirano 30 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP-a Pula, Pazin i Labin te DVD-a Sutivanac.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
Izvješće sastavljeno u 08:00 sati.
 

VOS | VOS