VOS 8. / 9. rujna 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta Hrvatske vatrogasne zajednice o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 8. rujna 2021. godine.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 8. rujna 2021. Angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 8. rujna 2021. godine obavljeno je 12 vatrogasnih intervencija na kojima su angažirana 24 vatrogasca s 12 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 2 prijevoza vode te na području Grada Gline 10 prijevoza vode.
                                                       
Zadarska županija 

Požar otvorenoga prostora na području Ražanca, Matakov brig - naselje Stojići, koji je zaprimljen u ŽVOC-u Zadar dana 06. rujna u 19:00 sati, ugašen je  09. rujna u 00:45 sati. 

Šibensko-kninska županija    
Požar otvorenoga prostora na području Plane kod Rasline, koji je zaprimljen u ŽVOC Šibenik dana 07. rujna 2021. u 13:57 sati, ugašen je  08. rujna u 11:03 sati. 

Splitsko- dalmatinska županija
Požar otvorenoga prostora u uvali Stiniva na zapadnoj strani otoka Brača, koji je zaprimljen u ŽVOC Split dana 07. rujna u 10:34 sati, ugašen je 08. rujna u 14:15 sati.

VOS | VOS