VOS 7. / 8. rujna 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 07. / 08. rujna 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 7. rujna 2021. Angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – angažirane domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
  • Prema trenutno obrađenim podacima za dan 7. rujna 2021. godine obavljeno je 18 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 30 vatrogasaca s 18 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Siska 1 izvid dimnjaka, na području Grada Petrinje 2 uklanjanja dimnjaka i 5 prijevoza vode, na području Grada Gline 10 prijevoza vode.

Zadarska županija 
Požar na otvorenom prostoru na otoku Ugljanu u krugu Psihijatrijske bolnice koji je dana 06. rujna u 15:21 sati dojavljen u ŽVOC Zadar i koji je bio lokaliziran istog dana u 17:20 sati, proglašen je ugašenim 07. rujna u 20:05 sati. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje, makija i visoka crnogorica na procijenjenoj površini od 18 ha te su požarom bila zahvaćena četiri manja prizemna objekta (skladište) i djelomično krovišta objekata upravne zgrade i objekta gdje su se nalazili bolesnici. Bolesnici su bili evakuirani iz sigurnosnih razloga, a u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba. U gašenju požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair te ukupno 55 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, IVP Zadar, SIVP Ugljan, DVD-a Pašman, Tkon, Preko i Kali. Tijekom 07. rujna nastavilo se sa sanacijom požarišta a potom su se u popodnevnim satima vatrogasne snage postepeno povlačile sa požarišta, prvo snage sa obale a potom i snage sa otoka.

Požar na otvorenom prostoru na području Ražanca, Matakov brig - naselje Stojići koji je dana 06. rujna u 19:00 sati dojavljen ŽVOC-u Zadar i koji je lokaliziran 07. rujna u 06:45 sati dogašivao se i nadzirao cijelog dana te tijekom noći na 08. rujna. 
Tijekom jutra 07. rujna u saniranju požarišta su se uključila 2 protupožarna zrakoplova Air-tractor, a tijekom noći i jutra 07. rujna u gašenja požara sudjelovalo je ukupno 40 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP-e Zadar i Pag, IVP Zadar te DVD-a Sukošan, Pljusak, Povljana, Pag i Ražanac pri čemu je jedan vatrogasac IVP-a Zadar bio lakše ozlijeđen. S obzirom na povoljnu situaciju na požarištu postepeno se smanjivao broj vatrogasaca na požarištu pa su kasno poslijepodne te tijekom noći, a nakon izvršenih smjena snaga na požarištu bilo angažirano 10 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP-a i IVP-a  Zadar te DVD-a Ražanac.
Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, trava i bjelogorica na procijenjenoj površini od oko 200 ha.

Dana 07. rujna 2021. u 10:53 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požar raslinja na otvorenom prostoru na području Posedarja – Islam Latinski. S obzirom da je postajala mogućnost širenja požara dok su zemaljske vatrogasne snage bile u dolasku, izvršilo se preusmjerenje jednog zrakoplova Air-tractora sa požarišta Ražanac na ovaj požar. Požarom je bilo zahvaćeno oko 2 ha trave, niskog raslinja i makije. Osim jednog Air-tractora u gašenju požara sudjelovali su JVP Zadar te DVD Posedarje sa ukupno 6 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 12:05, a ugašen u 12:40 sati.

Šibensko-kninska županija    
Dana 07. rujna 2021. u 13:43 sati ŽVOC Šibenik je od strane DVD-a Ružić zaprimio dojavu o požaru raslinja na području blizu naselja Crivac. S obzirom da je u blizini u preletu u izviđanju bio jedan protupožarni zrakoplov Air-tractor, isti je preusmjeren na ovaj požar u začetku te je već u 13:52 sata djelovao na ovaj požar. Od zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a i DVD-a Drniš te DVD-a Ružić. S obzirom da se radilo o požaru u pograničnom području sa Splitsko-dalmatinskom županijom iz te županije je u gašenju požara sudjelovalo 7 vatrogasaca DVD-a Muć sa 2 vatrogasna vozila. Požar je zahvatio oko 0,4 ha niskog raslinja i makije, a u 17:08 sati je ugašen.

Dana 07. rujna 2021. u 13:57 sati u ŽVOC Šibenik zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru na području Plane kod Rasline. Požar je zahvatio oko 10 ha trave, niskog raslinja, makije i borove šume. U gašenju požara sudjelovala su ukupno 32 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-ova Vodice i Šibenik, IVP-a Šibenik te DVD-ova Brodarica-Krapanj, Pirovac, Vodice, Šibenik i Zaton. Od zračnih protupožarnih snaga u gašenju požara bila su angažirana 2 Canadaira te 1 Air.-tractor Fire Boss.
Požar je lokaliziran u 19:01 sati, te je dio snaga otpušten sa požarišta, a tijekom noći na sanaciji i osiguranju požarišta bilo je angažirano 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik te DVD-a Zaton. 

Splitsko- dalmatinska županija
Dana 07. rujna u 10:34 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru u uvali Stiniva na zapadnoj strani otoka Brača. Požarom je zahvaćeno oko 4 ha niskog raslinja, makije i borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Supetar, Milna, Bol i Pučišća. Kao pomoć u gašenju požara iz Divulja je upućen jedan helikopter sa uređajem za gašenje. Vatrogasci su požar lokalizirali u 12:15 sati, te se pristupilo saniranju i dogašivanju rubnih dijelova požarišta. S obzirom da je stanje na požarištu dobro, tijekom popodnevnih sati sa požarišta su postepeno otpuštane vatrogasne snage, a nakon smjene na požarištu su tijekom noći bila 4 vatrogasca DVD-a Supetar sa 2 vatrogasna vozila.

Ličko-senjska županija
Požar na otvorenom prostoru u Novalji uz auto-kamp Straško, a koji je dana 07. rujna 2021. u 00:14 sati dojavljen DVD-u Novalja, lokaliziran je 03:08, a  ugašen u 15:00 sati. Požar je bio zahvatio borovu šumu na površini od 3,5 ha, a u gašenju požara sudjelovali su DVD-i Novalja, Barbat i Lun sa 32 vatrogasca i devet vatrogasnih vozila te ispomoć iz Zadarske županije JVP Pag sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Tijekom jutra vršilo se saniranje opožarene površine, a DVD Novalja je i nakon što je požar ugašen još neko vrijeme vršio povremene ophodnje sa vatrogasnim vozilom i 4 vatrogasca.

Osječko-baranjska županija
Dana 08. rujna u 1:05 sati DVD Koška zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Ledenik (Koška) u Ulici Hrvatske Republike 22. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca iz DVD-a Ledenik i Koška. Radilo se o požaru manje obiteljske kuće koja je izgorjela u potpunosti. U požaru je smrtno stradala jedna osoba.
Požar je ugašen u 05:11 sati.

Vukovarsko-srijemska županija
Dana 08. rujna u 0:30 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o požaru objekta u Starim Jankovcima, u ulici Dr. Franje Tuđmana br. 6. Požarom je zahvaćena pušnica i nusprostorija objekta ukupne površine oko 50m2.. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila DVD-a Stari Jankovci. U požaru je ozlijeđena vlasnica koja je zadobila opekline desne šake i vrata.
Požar je ugašen u 02:15 sati.

VOS | VOS