VOS 7. / 8. listopada 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 07. / 08. listopad 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 7. listopada 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).

Prema trenutno obrađenim podacima za dan 7. listopada 2021. godine obavljeno je 7 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 13 vatrogasaca s 13 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 2 prijevoza vode te na području Grada Gline 5 prijevoza vode.

Primorsko-goranska županija
Dana 07. listopada na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica kiše i vjetra koji su zahvatili područje gradova Rijeka, Crikvenica i Mali Lošinj. Većim dijelom se radi o uklanjanju stabala sa prometnica te manji broj intervencija ispumpavanja vode iz poplavljenih objekata. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 27 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je sudjelovalo ukupno 79 vatrogasaca sa 31 vatrogasnim vozilom.

Istarska županija
Dana 07. listopada na području ove županije bilježimo 16 odrađenih tehničkih intervencija uklanjanja stabala sa prometnica i ispumpavanja vode iz objekata koje su posljedica kiše i vjetra koji su zahvatili područje županije. Na intervencijama je ukupno angažirano 35 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 07. listopada na području ove županije bilježimo 8 odrađenih tehničkih intervencija uklanjanja stabala koje su posljedica kiše koja je zahvatila područje županije. Na intervencijama je ukupno angažirano 16 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila.

Dana 07. listopada u 09:40 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Rodrigina ulica, Split. Radilo se o požaru hrane u kuhinji što je uzrokovalo stvaranje veće količine dima. Prilikom ulaska u stan vatrogasci su zatekli osobu bez svijesti te je ista zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Split.
Intervencija vatrogasaca završila je u 10:22 sati.

Zagrebačka županija
Dana 07. listopada na području ove županije bilježimo 8 odrađenih tehničkih intervencija uklanjanja stabala koje su posljedica kiše koja je zahvatila područje županije. Na intervencijama je ukupno angažirano 26 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS