VOS 6. / 7. prosinca 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 6. / 7. prosinca 2020. godine

Primorsko-goranska županija
Tijekom 6. prosinca na području gradova Rijeke, Opatije i Malog Lošinja zbog kišnog nevremena sa olujnim vjetrom, vatrogasci su na 6 tehničkih intervencija uklanjali crijepove,  uklanjali stabla, električni stup za prijenos energije te ispumpavali vodu i bili angažirani na obrani od poplave - stvaranje nasipa. U tim intervencijama sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-e Rijeka, Opatija i Mali Lošinj. 

Istarska županija
Tijekom 6. prosinca na širem području gradova Umaga, Poreča, Rovinja, Pule, Labina, Pazina i općina Tinjana i Višnjana radi kišnog nevremena sa olujnim vjetrom, vatrogasci su na 51 tehničkoj intervenciji ispumpavali vodu (29 int.), uklanjali stabla (7 int.) i uklanjali električni stup za prijenos energije, vraćali šahtove (3 int.), čistili kolnik, te bili angažirani na obrani od poplava (10 int.- stvaranje nasipa, kontrola razine vodostaja i obilazak područja). U tim intervencijama sudjelovao je kumulativno ukupno 123 vatrogasaca sa 60 vatrogasnih vozila iz JVP-e Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Labin i Pazin., te DVD-a Višnjan, Tar-Vabriga i Vrsar.

Splitsko-dalmatinska županija
Tijekom 6. prosinca na širem području grada Splita te otoka Brača i Hvara, a radi kišnog nevremena sa olujnim vjetrom, vatrogasci su na 12 tehničkih intervencija uklanjali grane i stabla, tendu, rasvjetni stup, te ispumpavali vodu iz objekata. U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 31 vatrogasac sa 15 vatrogasnih vozila iz JVP Split, te DVD-a Klis, Kaštela, Marina, Supetar, Jelsa i Hvar. 

Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 7. prosinca u 01:30 sati JVP Metković zaprimila je dojavu o požaru stana u potkrovlju zgrade na adresi Metković, Ulica Ante Starčevića 5. Radilo se o požaru stana i krovišta površine 25m2, u kojem je smrtno stradala jedna muška osoba, a dvije starije osobe su ozlijeđene. Požar je lokaliziran u 06:00 sati, a vatrogasci još rade na sanaciji požarišta. Na intervenciji sudjeluje 12 vatrogasaca sa pet vatrogasna vozila iz JVP Metković.

VOS | VOS