VOS 4. / 5. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 04./05. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, vatrogasne snage su tijekom dana 04.01. nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Kao i proteklih dana vršile su se smjene ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga. Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.
Tijekom 04. siječnja, bilo je angažirano ukupno 749 vatrogasaca sa 175 vatrogasnih vozila iz Sisačko-moslavačke županije, 17 drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP-ova Zadar, Split i Šibenik koji su bili angažirani na ukupno 698 intervencija.
Do sada bilježimo 6 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, Kupinečki Kraljevec i Gračani).
Također se tijekom dana radilo na opremanju i ekipiranju Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Petrinji te vatrogasnog operativnog zapovjedništva operativne zone Petrinja.
Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage nastavljaju do daljnjeg.

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio Hrvatske sa epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 71 tehničku intervenciju uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 339 vatrogasaca sa 130 vatrogasnih vozila.

Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-i DVD-a sa područja zagrebačke županije bili su angažirani na novih 52 tehničkih intervencija uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka, krovišta i fasada (podaci iz aplikacije UVI) te izvida.
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovao 190 vatrogasac sa 60 vatrogasnim vozilom.

VOS | VOS