VOS 4. / 5. listopada 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 04. / 05. listopad 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 4. listopada 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).

Prema trenutno obrađenim podacima za dan 4. listopada 2021. godine obavljene su 4 vatrogasne intervencije na kojima je angažirano 5 vatrogasca s 4 vozila.Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 3 prijevoza vode te na području Grada Gline 1 prijevoz vode.

Grad Zagreb
Požar objekta i raslinja na lokaciji Đurinec Breg b.b. (Sesvete - Vugrovec) za koji je VOC Grada Zagreba zaprimio dojavu 04. listopada u 01:30 sati proglašen je ugašenim u 11:13 sati.

Zadarska županija
Dana 04. listopada 2021. u 16:20 sati JVP Benkovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Kožlovca. Požar je zahvatio oko 16 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Benkovca.
Požar je ugašen u 17:20 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 04. listopada 2021. u 20:04 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Konoba-Grebaštica. Požar je zahvatio oko 8 ha trave i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 35 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Šibenik, i DVD-ova Grebaštica, Brodarica-Krapanj, Primošten, Šibenik i Zablaće
Požar je lokaliziran u 21:22, a ugašen u 22:53 sati.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS