VOS 3./4. listopada 2020.

Slika /slike/Foto_DVD Tresnjevka.jpg

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 3. / 4. listopad 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Tijekom dana, radi olujnog vjetra koje je zahvatilo područje otoka Mljeta, vatrogasci su bili angažirani na 6 tehničkih intervencija, uklanjanja stabla, te spašavanju potonuća čamca. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 17 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Mljet.

Splitsko – dalmatinska županija
Dana 03. listopad u 16:19 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Split – Kamen u blizini OŠ Kamen-Šine. Požarom je bila zahvaćena trava, i nisko raslinje na površini od 2,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 31 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP Split i Podstrana, te DVD-a Solin, Kaštel Gomilica, Mladost, Žrnovnica, Split i  Vranjic.
Požar je ugašen u 18:50 sati.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 03. listopad u 22:42 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru unutar NP Krka na lokaciji Rupe. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje u borovoj šumi na površini od 0,09 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Dubravice i Skradin.
Požar je ugašen u 23:34 sati.
 
 Zadarska županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi olujnog vjetra koje je zahvatilo županiju, vatrogasci su bili angažirani na 10 tehničkih intervencija, pretežito uklanjanja stabla, stupova, limova sa krovišta i djelova fasada. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 20 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP-e Zadar i Benkovac, te DVD-a Preko, Kali-Kukljica i Drage.
 
Primorsko – goranska županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše i olujnog vjetra koje je zahvatilo županiju, vatrogasci su bili angažirani na 13 tehničkih intervencija, pretežito uklanjanja stabla i ispumpavanja vode, te podizanja šahtova. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 43 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz JVP-e Rijeka, Crikvenica, Delnice i Grada Krka, te DVD San Marino.
 
Karlovačka županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše i jakog vjetra koje je zahvatilo županiju, vatrogasci su bili angažirani na 7 tehničkih intervencija, pretežito ispumpavanja vode i zaštiti od spriječavanja poplave, te uklanjanja stabla. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin i Karlovac, te DVD-a Jurjevski brod, Vrhovac i Vojnić.
 
Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše i olujnog vjetra koje je zahvatilo Grad Zagreb, vatrogasci su bili angažirani na 35 tehničkih intervencija, ispumpavanja vode, uklanjanja stabla, saniranja krovišta i kolnika od nanosa zemlje i kamenja. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno oko 165 vatrogasaca sa 46 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i 16 DVD-a sa područja Grada Zagreba.
Na području Zagrebačke županije vatrogasci su bili angažirani na 18 tehničkih intervencija, ispumpavanja vode, uklanjanja stabla i saniranja krovišta. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno oko 80 vatrogasaca sa 21 vatrogasnih vozila iz JVP-e Samobor i Zaprešić, te 13 DVD-a sa područja županije.
 
Krapinsko-zagorska županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše i olujnog vjetra koje je zahvatilo županiju, vatrogasci su bili angažirani na 10 tehničkih intervencija, pretežito uklanjanja stabla, te saniranja krovišta i čišćenja kolnika od blata. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 39 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz Zagorske JVP i DVD-a Donja Stubica, Mihovljan, Pila i Veliko Trgovišće.

VOS | VOS