VOS 3. / 4. kolovoza 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 03. / 04. kolovoza 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 03. kolovoz 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane su domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak - bez angažiranja domicilnih snaga snaga (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 03. kolovoz 2021. godine angažirano je 8 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila. Evidentirane su 4 vatrogasnih intervencija.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Provedene su 4 vatrogasne intervencije, 2 prijevoza vode, 1 uklanjanje dimnjaka  području Grada Petrinje te 1 prijevoz vode na području Grada Gline.

Zadarska županija
Dana 03. kolovoza u 14:15 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Prkosa kod Škabrnje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar i DVD Sv. Mihovil – Galovac. 
Požar je ugašen u 17:36 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 2. kolovoza u 10:15 sati ŽC 112 Split, zaprimio je  dojavu o požaru niskog raslinja i borove šume na lokaciji Seget Gornji, Tomaši. Požar je bio aktivan i tijekom dana 03. kolovoza i  širio se prema Labinu Dalmatinskom i Segetu Gornjem. U gašenju požara od domicilnih snaga iz Splitsko-dalmatinske županije i IVP Divulje angažirana su ukupno 123 vatrogasaca sa 54 vatrogasnih vozila, a sa područja drugih županija ukupno je angažirano 55 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila i to; IVP Zadar, JVP Zadar, JVP Plitvička Jezera, JVP Benkovac, IVP Dubrovnik, JVP Knin, JVP Vodice, JVP Šibenik i DVD Rogoznica te dislokacija iz Ličko-senjske županije; JVP Gospić, JVP Plitvička Jezera, JVP Grada Senja, DVD Plitvička Jezera, DVD Otočac i DVD Brinje. 
Ukupno je angažirano 178 vatrogasaca sa 64 vatrogasnih vozila. Od vojnih snaga na požarištu tijekom dana angažirano je 26 pripadnika PP NOS-a HV-a te tri zrakoplova Canadair, četiri  zrakoplova Air Tractora i jedan helikopter Mi8MTV sa uređajem za gašenje. 
Opožarena je velika površina procijenjena na 1600 ha većinom trave, niskog raslinja, makije, niske bjelogorice, maslinika i nešto borove šume. Radi gašenja požara bila je zatvarana za promet županijska cesta (ŽC 6091) između naselja Labina i Plano, a od 21:00 sat uključena su tri dalekovoda koja su bila isključena radi gašenja 110 kV (Trogir-Jelina) i dva 10 kV (Seget gornji 1- Seget gornji 2, Divulje-Labin). Tijekom noći na požarištu je bilo angažirano 106 vatrogasaca sa 37 vatrogasnih vozila.
Od 06:05 sati radi pomoći u gašenju na požarištu su angažirana i dva zrakoplova Canadaira. Zbog trenutne povoljnije situacije na požarištu u 06:59 sati zatraženo je angažiranje 2 Air-tractora Fire Boss te će oni zamijeniti Canadaire i dalje osiguravati saniranje požarišta iz zraka.

Šibensko-kninska županija
Dana 03. kolovoza u 18:13 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Mirlović Zagore-Unešić. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, smrika i grab na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa devet vatrogasnih vozila iz JVP-i Drniš i Šibenik, VZ Šibensko-kninske županije, DVD-a Unešić, Bilice, Perković i Drniš te dva protupožarna zrakoplova Air Tractor i dva protupožarna zrakoplova Canadair.
Požar je lokaliziran u 21:46 sati, a na požarištu tijekom noći sanacija i dežurstvo vatrogasaca.

Dana 03. kolovoza u 22:01 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Zatona–Franine masline. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje, na površini od 1,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP-i Vodice i Šibenik, DVD-a Vodice, Bilice, Šibenik, Zaton, Zablaće i Brodarica-Krapanj.
Požar je lokaliziran u 22:55 sati, a ugašen u 00:09 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS