VOS 29. / 30. ožujka 2021.

 Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  29. / 30. ožujka 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 29. ožujka 2021. godine angažirane su bile domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak angažirana je Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, te DVD-i Lijeva Martinska Ves i Desno Trebarjevo.
  • Na području VOZ Petrinja angažirana je Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje.
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 29. ožujka 2021. godine ukupno je angažirano 22 vatrogasca s  9 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 5 vatrogasnih intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na saniranju krovova, skidanju dimnjaka, vršili izvide po dojavama i prali kontejnersko naselje u Sisku.
 
Splitsko - dalmatinska

Požar koji je dojavljenu u DVD Omiš 28. ožujka u 23:14 sati na području Vrisovci, lokaliziran je 29. ožujka u 07:00, a proglašen ugašenim u 10:00 sati. Opožareno je oko 2 ha većinom trave i niskog raslinja.
Požar je bio izbio na teško pristupaćnom terenu gdje su njegovi južni dijelovi pogašeni, a oni sjeverni prema liticama planine su se kontrolirali tijekom noći.
U gašenju požara, ukupno je sudjelovalo 35 vatrogasaca sa 7 vozila iz DVD-a Omiš.
 
Brodsko – posavska županija
Dana 29. ožujka u 16:33 sati JVP Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Kolodvorska ulica, Slavonski Brod. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 4 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Slavonski Brod.
Požar je ugašen u 17:29 sati.
 
Zagrebačka županija
Dana 29. ožujka u 15:08 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Gornja Bistra. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Bistra.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 17:14 sati.
 
Dana 29. ožujka u 17:08 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Okuje. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Velika Gorica i DVD-a Kurilovec.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 17:34 sati.
 
Varaždinska županija
Dana 29. ožujka u 16:11 sati DVD Svibovec Podravski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Sračinec, ulica Matije Gupca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 22,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Svibovec Podravski.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 17:30 sati.
 
Zadarska županija
Dana 29. ožujka u 13:48 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Bruvno. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara je sudjelovalo osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz VP Gračac i DVD Gračac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 18:27 sati.
 
Šibensko – kninska županija
Dana 29. ožujka u 17:32 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Strmica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Knin.
Požar je ugašen u 18:47 sati.
 
Grad Zagreb
Dana 30. ožujka u 02:22 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Vrapčanska Draga 26, Susedgrad. Požarom su bila zahvaćena drva za ogrjev te jedan dio krovišta kuće. Uslijed gašenja požara vatrogasci su pronašli oružje te su o tome obavijestili nadležne službe. Na intervenciji gašenja požara ukupno su sudjelovala 24 vatrogasca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 04:34 sati.

VOS | VOS