VOS 25. / 26. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  25. / 26. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija           
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 25. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD-a Glina).
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a Sisak, Odra Sisačka i Kratečko.  
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Petrinja te domicilne snage DVD-a.

Dana 25. veljače 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 29 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 16 vatrogasnih intervencije.
Prema obrađenim podacima od dana 28. 12. 2020. do dana 25. 2. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11770 vatrogasaca sa 3273 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12648 intervencija.

 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Vatrogasci rade na prijevozu vode, obilježavanju opasnih područja, snimanju objekata te izvida po dojavama.

Karlovačka županija
Dana 25. veljače u 12:39 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Tušilović br.76 B. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. Požar je jednim dijelom ugrožavao kuće te je i zahvatio jednu baraku (šupu). Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Karlovac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 14:36 sati.

Dana 25. veljače u 14:56 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Šlivnjak. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 17:58 sati.

Dana 25. veljače u 15:37 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Grabovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Rakovica.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 17:50 sati.

Dana 25. veljače u 19:54 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Saborsko br. 82. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Saborsko.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 21:40 sati.

Zadarska županija
Dana 25. veljače u 21:44 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 40 ha. Prema informacijama koju su vatrogasci zaprimili, požar livade je trajao od prijepodnevnih sati da bi kasno navečer zaprimili dojavu nakon čega su izašli na mjesto događaja. Na intervenciji saniranja rubova požarišta sudjelovali su vatrogasci iz DVD-a Vrsi.
Požar je proglašen ugašenim u 22:30 sati.

VOS | VOS