VOS 23. / 24. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  23. / 24. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 23. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD-a Glina).
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a Sisak, Jazvenik i Sela. 
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Petrinja te domicilne snage DVD-a.
Dana 23. veljače 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 34 vatrogasca s 16 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 16 vatrogasnih intervencije.
 
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 23.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11712 vatrogasaca sa 3245 vatrogasnih vozila, a odrađeno su 12588 intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na prijevozu vode, obilježavanju opasnih područja, snimanju objekata te izvidima  po dojavama.

Vukovarsko-srijemska županija
Dana 23. veljače u 11:49 sati JVP Vukovar zaprimila je dojavu požara na otvorenom prostoru na području grada Vukovara, predgrađe Budžak. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala JVP Vukovar sa 6 vatrogasca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 13:10 sati.
 
Karlovačka  županija
Dana 23. veljače u 11:49 sati DVD Slunj zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području mjesta Šlivnjak. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je DVD Slunj sa četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 15:29 sati.
 
Dana 23. veljače u 16:50 sati DVD Slunj zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Tržić Primišljanski. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je DVD Slunj sa pet vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Intervencija vatrogasaca završila je u 19:20 sati.
 
Dana 23. veljače u 15:36 sati DVD Saborsko zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Blata. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa  tri vatrogasna vozila iz DVD Saborsko i Plaški.
Intervencija vatrogasaca završila je u 18:43 sati.
 

VOS | VOS