VOS 20. / 21. siječnja 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 20./21. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.

Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja dvije županije RH, i to VZŽ Krapinsko-zagorske i Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik te domicilne snage DVD-a.
 
Na području VOZ Sisak angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.                 

Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja pet županija RH, i to VZŽ Primorsko-goranske, Virovitičko-podravske, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.
 
Ukupno su na dan 20. siječanj 2021. godine u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 6 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik.
 
Prema trenutno obrađenim podacima za 20. siječanj 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 123 vatrogasaca sa 44 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 130 vatrogasnih intervencija.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
VOZ Petrinja: 36 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila; evidentirano 36 intervencija
VOZ Sisak: 53 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila; evidentirane 82 intervencije
VOZ Glina: 34 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila; evidentirano 12 intervencija 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
 
Vatrogasci iz Vatrogasne operativne zone Sisak danas su zaprimili dojavu u 12:36 sati od OKC MUP-a o zatrpanoj osobi na adresi Sisak, Bitoljska ulica br. 10. Na intervenciju je u 12:37 sati izašlo navalno vozilo sa posadom, a na mjesto događaja stigli u 12:39 sati. Ustanovili su da je muška osoba propala kroz zid kuće čiji se ostatak urušio na istu. Na mjestu događaja prisutna i HMP koja je konstatirala da je osoba smrtno stradala.
U svezi stanja sa COVID-om do pisanja ovog izvješća bilježimo jednog vatrogasca iz VZŽ Šibensko-kninske pozitivnim na ovaj virus. 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 20.01.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 9554 vatrogasaca sa 2454 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 10902 intervencija.

Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 
Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku, kao i nastajanje novih oštećenja na istim i drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta, zidova i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 20. siječnja imali 19 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na navedenim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 104 vatrogasaca sa 41 vatrogasnim vozilom, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 20. siječnja u 14:15 sati DVD Podgora zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu – Supin kod Podgore na  području parka prirode Biokovo. Požarom je zahvaćeno između 10 i 15 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 80 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila iz svih vatrogasnih postrojbi sa područja Makarske rivijere odnosno iz DVD-a Podgora, Makarska, Tučepi, Drvenik, Brela, Baška Voda i Promajna te JVP Makarska.
Zatraženo je i angažiranje zračnih snaga, jednog Canadaira i jednog Air-tractora koji, iako su došli do požara, nisu mogli sudjelovati u gašenju zbog niske temperature nad požarištem (2°C) što predstavlja ograničenje kod uporabe zračnih snaga u gašenju te su se zrakoplovi vratili u bazu Zemunik.
Požar je lokaliziran u 17:20 sati, tijekom noći požarište se nadziralo, a tijekom jutra će se nastaviti saniranje požarišta.
 
Sisačko-moslavačka županija
Dana 20. siječnja u 12:36 sati JVP Sisak zaprimila je dojavu o rušenju zida na mušku osobu na adresi Bitoljska ulica br.10 u Sisku. Prilikom sanacije i raščišćavanja kuće oštećene u potresu na osobu je pao dio zida koja je od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće preminula. U raščišćavanju i pokušaju spašavanja osobe sudjelovao je JVP Sisak sa 6 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila uz prisustvo ostalih hitnih službi. Intervencija vatrogasaca je završena u 15:35 sati.

VOS | VOS