VOS 2. / 3. travnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 02. / 03. travnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 02. travnja 2021. godine angažirane su bile domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
  • Na području VOZ Sisak angažirana je Javna vatrogasna postrojba grada Siska.
  • Na području VOZ Petrinja angažirana je Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje.

Prema trenutno obrađenim podacima za dan 2. travnja 2021. godine ukupno je angažirano 26 vatrogasaca s  11 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 5 vatrogasnih intervencija.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 

Vatrogasci su radili na saniranju krovova, skidanju dimnjaka, vršili su izvide po dojavama te ispumpavanje bunara. 


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 2. travnja u 16:50 sati JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Potravlja kod Hrvaca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj. 
Požar je ugašen u 18:30 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 02. travnja u 18:43 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Plavnog kod Knina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha, a u požaru je izgorjelo i 5 drvenih stupova za prijenos elektrićne energije. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin. 
Požar je ugašen u 20:48 sati.

Karlovačka županija
Dana 2. travnja u 20:22 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Blagaja kod Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Slunj.
Požar je ugašen u 21:44 sati.
 

VOS | VOS