VOS 2. / 3. ožujka 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  02. / 03. ožujak 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 02. ožujka 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD-a Glina). 
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska i DVD-a: Jazvenik, Budaševo, Sisak i Kratečko.
  • Na području VOZ Petrinja angažirana je Javna vatrogasna postrojba Petrinja.

Dana 02. ožujka 2021. godine, ukupno je angažiran 31 vatrogasac sa 14 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 36 vatrogasnih intervencija.
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 02.03.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11924 vatrogasaca sa 3333 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12764 intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine.

Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora na području Strmice iznad Komalića koji je dojavljen dana 26.veljače u 12:56 sati u ŽVOC Šibenik i dalje je aktivan. Dana 27. veljače angažiran je jedan protupožarnim zrakoplovom Canadair CL-415 na teško pristupačnom dijelu, gdje se jedan krak požara proširio prema vrhu brda. U požaru je izgorjela veća površina trave, niskog raslinja, hrastove šume te naslage lišća prizemno u šumi. Tijekom dana 02. ožujka 2 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin  pratilo je stanje na požarištu, s obzirom na dio koji još nije ugašen a koji je na teško pristupačnom području, a vatrogasci DVIP-a Šibenik su se u 17:30 vratili u bazu jer nije više bilo potrebe za njihovim dežurstvom.
Požar je i dalje aktivan na teško pristupačnom dijelu.
 
Dana 01. ožujka u 17:34 sata ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru niskog raslinja na lokaciji Moseć, Bunardžije – Umljanovići kod Ružića, oko 11 km jugoistočno od Drniša. Požar se do 02. ožujka do oko 11 sati većinom pratio zbog noći, teško-pristupačnog terena te blizine minski sumnjivog područja, nakon čega se je pristupilo aktivnom gašenju. U gašenju požara tijekom 02. ožujka sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš te DVD-a Ružić i Drniš. S obzirom na veću opožarenu površinu, angažirane su i zračne snage, jedan Air-tractora AT-802 Fire boss te jedan Canadair CL-415 HRZ-a.
Požar je lokaliziran u 18:30 sati, a opožareno je oko 150 ha većinom trave i niskog raslinja.
Dežurstvo na požarištu je u tijeku.
 
Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 02. ožujka u 15:05 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Kreševo Polje - Ralice kod Zadvarja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa vatrogasnim vozilom iz DVD-a Zadvarje.
Požar je ugašen u 16:40 sati.
 
Zadarska županija
Dana 02. ožujka u 13:40 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Bruvna kod Gračaca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 8 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac.
Požar je ugašen u 16:22 sata.
 
Dana 02. ožujka u 13:40 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Vrsi predio Polje kod Gračaca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa vatrogasnim vozilom iz JVP-a Gračac.
Požar je ugašen u 14:50 sati.
 
Varaždinska županija
Dana 02. ožujka u 15:24 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Optujske ulice u Varaždin. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 50 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Varaždin.
Požar je lokaliziran u 16:00, a ugašen u 17:40 sati.
 
 

VOS | VOS