VOS 1. / 2. ožujka 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  1. / 2. ožujak 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija

Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 1. ožujka 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD-a Glina).
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska i DVD-a: Jazvenik, Sisak, Budaševo, Desno Trebarjevo i Lekenik. 
  • Na području VOZ Petrinja angažirana je Javna vatrogasna postrojba Petrinja.

Dana 1. ožujka 2021. godine, ukupno su angažirana 33 vatrogasca sa 11 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 27 vatrogasnih intervencija.

Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 1. 3. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11893 vatrogasaca sa 3319 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12728 intervencija.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 

Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. 


Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora na području Strmice iznad Komalića koji je dojavljen dana 26. veljače u 12:56 sati u ŽVOC Šibenik i dalje je aktivan. Dana 27. veljače angažiran je jedan protupožarnim zrakoplovom Canadair CL-415 na teško pristupačnom dijelu, gdje se jedan krak požara proširio prema vrhu brda. U požaru je izgorjela veća površina trave, niskog raslinja, hrastove šume te naslage lišća prizemno u šumi. Tijekom 1. ožujka vatrogasne snage su gasile požar koji se širio prema zaseocima, a drugi krak koji je teško pristupačan i dalje gori. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su vatrogasci iz DVIP Šibenik, JVP Knin i DVD Knin. Tijekom noći je organizirano dežurstvo, a ujutro se očekuje smjena snaga.
Požar je i dalje aktivan.

Dana 1. ožujka u 21:43 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Sapina Doca (Rogoznica). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i DVD-a Grebaštica, Primošten i Rogoznica.
Požar je lokaliziran u 00:12 sati, a ugašen u 03:00 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 1. ožujka u 11:32 sati DVD Pazarišta su zaprimila dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Oteš (kod Gospića). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Pazarišta.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 13:15 sati.

Dana 1. ožujka u 19:56 sati JVP Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Barlete (A1 192.-193. km). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha u blizini minski sumnjivog područja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:45 sati.

Istarska županija
Dana 1. ožujka u 11:00 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Orihi, Trlji. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Pula.
Požar je lokaliziran u 13:30 sati, a ugašen u 15:30 sati.

Grad Zagreb
Dana 1. ožujka u 18:25 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Vilima Korajca 24 (Susedgrad). Požarom je bila zahvaćena napuštena kuća površine 80 m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 31 vatrogasac sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 23:00 sati. 

Sisačko-moslavačka županija
Dana 1. ožujka u 15:03 sati DVD „Mladost“ Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Staro Selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na trenutno procijenjenoj površini od 100 ha. Dio požarišta se nalazi u minski sumnjivom području te su vatrogasci ugasili požar u dijelu koji je bio pristupačan. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a „Mladost“ Sisak i DVD-a Madžari.
Požar je ugašen u dijelu koji je pristupačan, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:10 sati. 

Osječko-baranjska županija
Dana 1. ožujka u 15:03 sati JVP Našice zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Ledenik, Kralja Zvonimira br. 114. Požarom je bila zahvaćena kuća površine 200 m2 prilikom čega je veći dio unutrašnjosti oštećen. Prema podacima kojima VOS raspolaže, uslijed požara nije bilo stradalih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 18 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Našice i DVD Koška.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:04 sati.

VOS | VOS