VOS 2. / 3. kolovoza 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 02. / 03. kolovoza 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 02. kolovoz 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak - angažirane su domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
  • Prema trenutno obrađenim podacima za dan 02. kolovoz 2021. godine angažirano je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila. Evidentirano je 6 vatrogasnih intervencija. 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Provedeno je 6 vatrogasnih intervencija, 2 prijevoza vode, 1 uklanjanje opasnih dijelova s visine na području Grada Petrinje te 2 izvida i 1 uklanjanje opasnih dijelova koji prijete padom s visine na području Grada Siska.
            
Zadarska županija

Dana 02. kolovoza u 16:57 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na adresi Zadar, Hvarska ulica 8. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 0,72 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. 
Požar je ugašen u 18:42 sati.

Splitsko – dalmatinska županija
Dana 01. kolovoza u 12:37 sati zaprimljena je dojava o požaru trave, niskog raslinja i niske hrastove šume na lokaciji Gačića glavica između Trilja i Biska. 
Zbog jačeg jugoistočnog vjetra požar se brzo širio pa je zatraženo angažiranje 2 Air-tractora Fire Boss, a nakon procjene pilota na požarištu i uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika te glavnog vatrogasnog zapovjednika, zatraženo je angažiranje i 2 zrakoplova Canadair. Jedan Air-tractor koji je upućen u izviđanje prema jugu Hrvatske također je djelovao na požarište te nakon naleta nastavio prema ruti izviđanja. Osim zračnih snaga u gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP-a Sinj i Split te DVD-a Trilj, Sinj, Dicmo, Dugopolje, Split, Klis i Žrnovnica.
Požar je ugašen 2. kolovoza. u 08:00 sati, a opožarena površina iznosi oko 24 ha. 

Dana 01. kolovoza u 17:39 sati JVP Makarska je zaprimila dojavu od strane DVD-a Tučepi o požaru raslinja u Makarskoj na području Osejava. Požar je zahvatio gusto raslinje većinom borove šume i makije na površini od oko 6 ha. Angažirane su vatrogasne snage sa područja operativnih zona Makarska i Omiš i to JVP i DVD Makarska, DVD-i: Brela, Baška Voda, Podgora i Promajna te DVD-i: Omiš, Gata, Dugi Rat, Zadvarje i Kučiće; ukupno 110 vatrogasaca sa 29 vatrogasnih vozila te su, zbog blizine objekata i mogućnosti daljnjeg širenja na gustu borovu šumu,  angažirana i 2 protupožarna zrakoplova Canadair.
Požar je ugašen u 02. kolovoza  u 13:01 sati.

Dana 2. kolovoza u 10:15 sati ŽC 112 Split, zaprimio  dojavu o požaru niskog raslinja i borove šume na lokaciji Seget Gornji, Tomaši. U gašenju požara sudjeluje 194 vatrogasaca sa 49 vatrogasnih vozila iz JVP-a: Split, Trogir, Sinj i Podstrana te DVD-a: Trogir, Okruk, Marina, Solin, Seget-Vranjica, Slatine, Kaštel Gomilica, Mladost, Kaštela, Vranjic, Dugopolje, Split, Omiš i Dugi Rat, DIP-a Split te pripadnici PP NOS-a HV-a. Tijekom dana na požarištu su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair, četiri  protupožarna zrakoplova Air Tractora i jedan protupožarni helikopter Mi8MTV sa uređajem za gašenje.  
Na zahtjev vatrogasaca 03. kolovoza od 01:00 zatvorena je za sav promet cesta D 8 od benzinske postaje Perić do rotora za Novi Čiovski most. U 02:40 angažirane su dodatne vatrogasne snage. Trenutno procijenjena opožarena površina iznosi 550 ha. Od 06:05 sati radi pomoći u gašenju na požarište su stigla i 2 protupožarna zrakoplova Canadaira.

Šibensko-kninska županija
Dana 02. kolovoza u 16:30 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Drinovaca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 27 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš te DVD-a Drniš, Ružić i Promina kao i dva protupožarna zrakoplova Canadair, 
Požar je tijekom noći nadziran od strane JVP Drniš s 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 18:47 sati, a ugašen u 06:30 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS