Požar kod Segeta Gornjeg

  • Slika /slike/Požar Seget Gornji 2.8.2021.png
  • Slika

  • Slika

Trenutno je na gašenju požara angažirano 170 vatrogasaca sa 49 vatrogasnih vozila

19:45
Požar kod Segeta Gornjeg je lokaliziran i situacija je pod kontrolom. Na terenu je i dalje 170 vatrogasaca, a angažirano je i 26 pripadnika PP NOS-a OSRH-a. „Angažirali smo i vojsku kako bi pomogla u nadgledanju požarišta. Fronta je velika, ali možemo reći kako je najgore iza nas“, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dodao je i kako je požar kod Drinovaca koji se aktivirao u popodnevnim satima, zahvaljujući brzoj reakciji, uspješno savladan.
Vatrogasci će i tijekom noći raditi na sanaciji požarišta.


16:10
Zaustavljeno je širenje prema Planom, aktivan je sjeveroistok. Trenutno se radi na pregrupiranju vatrogasnih snaga, a aktivno je 168 vatrogasaca i 49 vozila.

 15:45
Na gašenju požara kod Segeta Gornjeg trenutno je angažirano 168 vatrogasaca sa 49 vozila. Teško pristupačan teren, blizina naselja kao i vjetar otežavaju gašenje u kojem sudjeluju JVP-ovi: Trogir, Split, Sinj i Podstrana te DVD-ovi: Trogir, Okruk, Marina, Solin, Seget-Vranjica, Slatine, Kaštel Gomilica, Mladost, Kaštela, Vranjic, Dugopolje, Split, Omiš i "Dalmacija" Dugi Rat..
Pored zemaljskih snaga sudjeluju i zračne snage sa 3 Canadaira, 4 Air Tractora te 1 helikopter Mi8.
-Situacija je trenutno puno bolja, krak požara koji je išao prema jugoistoku je zaustavljen. I dalje se nastavlja s gašenjem na nepristupačnom terenu – kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.


15:15
Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 116 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila iz JVP-a: Trogir, Split, Sinj i Podstrana, DVD-a: Trogir, Okruk, Marina, Solin, Seget-Vranjica, Slatine, Kaštel Gomilica, Mladost, Kaštela, Vranjic, Dugopolje i Split. Pored zemaljskih snaga sudjeluju i zračne snage sa 3 Canadair-a, 2 Air Tractora, 1 helikopter Mi8 te se očekuje polijetanje još 2 Air Tractora.


13:00
Požar otvorenog prostora na lokaciji Seget Gornji gasi ukupno 72 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila iz JVP Grada Trogira, DVD Trogir, DVD Okruk, DVIP Split, DVD Solin, DVD Vranjic, DVD Kaštel Gomilica, DVD Slatine, JVP Split, DVD Marina te dva protupožarna zrakoplova Canadair te jedan helikopter sa uređajem za gašenje.


12:00
U 10:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Seget Gornji. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Na intervenciji gašenja požara sudjeluju vatrogasci iz JVP Trogir, DVD-a:Trogir, Okruk i Marina  te je upućen zahtjev za DVIP Split. Na intervenciji gašenja sudjeluje i jedan helikopter Mi8-MTV sa uređajem za gašenje te jedan protupožarni zrakoplov Canadair.

VOS