VOS 18. / 19. rujan

Splitsko-dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru na lokaciji Trogir – Trogirska cesta za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 17. rujna u 17:16 sati, a kojim je bilo zahvaćeno 5 ha trave, niskog raslinja i makije, proglašen je ugašenim 18. rujna u 22:00 sati. Tijekom dana, na sanaciji i osiguranju požarišta, angažirani su bili vatrogasci iz JVP Trogir i DVD-a: Trogir, Kaštela, Slatine i Marina.,
Požar na otvorenom prostoru na lokaciji Kaštela – Rudine, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 18. rujna u 01:10 sati, a kojim je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, borova šuma, vinograd i maslinik na površini od 3 ha, proglašen je ugašenim u 11:00 sati.
Dana 18. rujna u 08:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Otoku Braču – Supetar (Trolokve). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutno procijenjenoj površini od 7000 m 2 . Na intervenciji gašenja požara, prema trenutnim podacima, sudjelovalo je ukupno 33 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Supetar, Selca i Bol. Vatrogasci još uvijek rade na sanaciji i osiguranju požarišta. Požar nije proglašen ugašenim.

VOS | VOS