VOS 17. / 18. srpnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 17. / 18. srpnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 17. srpnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga snaga (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 17. srpnja 2021. godine angažirana su 2 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom. Evidentirana je 1 vatrogasna intervencija.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Provedena je 1 vatrogasna intervencija, 1 prijevoza vode na području Grada Petrinje.Osječko-baranjska županija
Zbog nevremena praćenoga obilnom kišom i vjetrom na području županije zabilježeno je više od 80 tehničkih intervencija. Vatrogasci  su radili na ispumpavanju vode, uklanjanju grana i stabala kao i na saniranju krovišta.

Zadarska županija
Požar raslinja na otoku Lavdara koji se nalazi istočno od mjesta Sali na Dugom Otoku za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu dana 16. srpnja u 22:59 sati pod nadzorom je gasitelja. Opožareno je oko 90 ha trave , niskog raslinja i borove šume.
U gašenju požara tijekom dana 17. srpnja sudjelovala su 2 protupožarna zrakoplova Canadair, jedan Air Tractor kao i 37 vatrogasaca iz DVIP Zadar, JVP Zadar i DVD Sali koji su prevezeni brodom na otok.
Tijekom noći na dežurstvu ostaje DVD Sali sa 4 vatrogasca.

Splitsko – dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru između uvale Krušica i Blaca na južnoj strani otoka Brača za koji je ŽVOC Split zaprimio preko ŽC 112 Split dana 16. srpnja u 21:00 sati lokaliziran je 17. srpnja u 14:00  sati. Opožareno je oko 130 ha niskog raslinja i borove šume.
U gašenju požara sudjelovalo je 76 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz DVD-a Milna, Supetar, Bol, Pučišća, Selca, Omiš, Gata, Dugi Rat, Kučiće i Zadvarje kao i 4 Canadaira i jedan helikopter za prijevoz spremnika za vodu.
Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta i natapanju rubnih dijelova požarišta sa ukupno 34 vatrogasaca i 10 vozila.

Dana 17. srpnja 2021. u 15:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru  otvorenoga prostora na otoku Šolti kod uvale Stračinska. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na površini od 0,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz DVD-a Šolta kao i jedan helikopter sa uređajem za gašenje.
Požar je ugašen u 20:00 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS