VOS 16. / 17. studeni 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 16. / 17. studeni 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 16. studenog 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 16. studenog 2021. godine obavljeno je 15 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 27 vatrogasaca s 15 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 3 prijevoza vode te na području Grada Gline 12 prijevoza vode.


Zagrebačka županija
Dana 16. studenog 2021. godine u 14:05 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Kozjača, Duga ulica 32. Požarom je u potpunosti bila zahvaćena drvena kuća te je cijeli objekt neuporabljiv. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Gašenje požara bilo je otežano radi aktivacije streljiva koje se nalazilo u samom objektu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Velika Gorica te DVD-a Buševec i Šiljakovina. 
Požar je lokaliziran u 15:15 sati, a ugašen u 16:15 sati.

Grad Zagreb
Dana 17. studenog 2021. godine u 01:52 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Medveščak, Martićeva 32. Požarom je zahvaćena dnevna soba u stanu na drugom katu stambene zgrade. Tri osobe su spašene i evakuirane iz zgrade, od kojih su dvije osobe zbrinute su od strane HMP. 
U gašenju požara sudjelovala je JVP Zagreb sa ukupno 12 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. Intervencija vatrogasaca završila je u 03:48 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS