VOS 15. / 16. studeni 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 15. / 16. studeni 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 15. studenog 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 15. studenog 2021. godine obavljeno je 10 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 20 vatrogasaca s 10 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 3 prijevoza vode te na području Grada Gline 7 prijevoza vode.

Grad Zagreb
Dana 16. studenog 2021. godine u 03:50 sati JVP Grada Zagreba zaprimila je dojavu o požaru osobnog automobila na adresi Susedgrad, Vrapčanska  draga 40. Požarom su bila zahvaćena dva osobna vozila i 10 m² fasade stambenog objekta na koju se isti proširio, prilikom čega su stanari iz objekta evakuirani. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Grada Zagreba.
Vatrogasna intervencija je završila u 05:00 sati.
 
 
 

VOS