VOS 15. / 16. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 15./16. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 15. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja VZŽ Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split te domicilne snage DVD-a.
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Zagrebačke županije te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe  .
 Na području VOZ Petrinje angažirane su snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba te domicilne snage DVD-a i javne vatrogasne postrojbe.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 10 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split.
 
Prema trenutno obrađenim podacima za 15. siječanj 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 172 vatrogasaca sa 63 vatrogasna vozila. Ukupno je evidentirano 213 vatrogasnih intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
VOZ Petrinja: 53 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila; evidentirano 42 intervencije
VOZ Sisak: 36 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila; evidentirano 46 intervencija
VOZ Glina: 83 vatrogasaca sa 29 vatrogasnih vozila; evidentirano 125 intervencija 
 
 U svezi stanja sa COVID-om do pisanja ovog izvješća nije prijavljen ni jedan oboljeli. 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 15.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 8763 vatrogasaca sa 2205 vatrogasna vozila, a odrađeno je 9860 intervencija.
 
Vatrogasaca ukupno:  8763
Vatrogasnih vozila ukupno: 2205
Intervencija ukupno: 9860
 
Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 
 
Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 35 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 173 vatrogasaca sa 74 vatrogasna vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Varaždinska županija
Dana 15.siječnja u 15:53 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o požaru stana, u ulici Vjekoslava Špinčića br. 26. Požarom je bila zahvaćena soba  na trećem katu stambene zgrade, prilikom čega je jedna muška osoba smrtno stradala. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Varaždin.
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 16:50 sati.

VOS | VOS