VOS 12. / 13. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 12./13. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 12. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama, ali znatno manjeg intenziteta radi nepovoljnih vremenskih uvjeta. Potrebno je posebno naglasiti kako je Vatrogasna operativna zona Sisak ažurirala svoje podatke o broju vatrogasaca, vatrogasnih vozila i odrađenih intervencija za period 28.12.2020. do 12.01.2021.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja VZŽ Šibensko-kninske, Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Državna vatrogasna intervencijska postrojba Šibenik i Split.
Na području VOZ Sisak angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.
Na području VOZ Petrinje angažirane su snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i Požeško-slavonske.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 7 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split.
 
Prema trenutno obrađenim podacima 12. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 209 vatrogasaca sa 73 vatrogasna vozila. Ukupno je trenutno evidentirano 154 vatrogasne intervencije. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
VOZ Petrinja: 40 vatrogasaca sa 20 vatrogasna vozila; evidentirano 43 intervencija
VOZ Sisak: 105 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila; evidentirano 86 intervencija
VOZ Glina: 64 vatrogasaca sa 23 vatrogasnih vozila; evidentirano 25 intervencija 
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
 
Danas nije zaprimljena informacija o intervencijama od posebnog značaja.
U svezi stanja sa COVID-om do pisanja ovog izvješća nije prijavljen ni jedan oboljeli. 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 12.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 8105 vatrogasaca sa 2458 vatrogasna vozila, a odrađeno je 9285 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci i broj će se sigurno povećati.
 
Vatrogasaca ukupno:  8105
Vatrogasnih vozila ukupno: 2458
Intervencija ukupno: 9285

Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 57 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 276 vatrogasaca sa 117 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 17 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka i/ili krovišta te izvida (podaci iz aplikacije UVI).
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 51 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.
 
Dana 12. siječnja 2021. godine u 16:45 sati u DVD Donja Bistra zaprimljena je dojava o požaru restorana „Špiro“ u Bistranskoj ulici br. 4 u Donjoj Bistri. Požarom je zahvaćena kuhinja restorana te je opožareno drvo, peć za pečenje, električni roštilj i stropna konstrukcija na površini od oko 15m2. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Donja Bistra.
Vatrogasna intervencija završena je u 18:28 sati.
 

VOS | VOS