VOS 11. / 12 siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 11./12. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.


Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 11. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama, ali znatno manjeg intenziteta s obzirom da su vremenski uvjeti onemogućavali puni angažman vatrogasaca na poslovima koji su se do sada intenzivno radili, a to su bili uklanjanje oštećenih dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanje crjepova i osiguravanje ruševnih zgrada. Odrađivale su se one intervencije koje su bile žurne i uvjetovale sanaciju objekta (najčešće krovova) kako ne bi vremenske nepogode uzrokovale još veće štete. Sukladno navedenom otpušten je jedan dio vatrogasaca te se na terenu nalazi potreban broj vatrogasaca za trenutnu situaciju. Ujedno je u donjem tekstu vidljivo da su vremenske nepogode utjecale na angažman i sam rad vatrogasaca. Intenzitet zahtjeva za vozilima za rad na visini i specijalnim kranovima je smanjen te se očekuje po popravljanju vremenskih prilika da će se isti povećati. 
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja VZŽ Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Državna vatrogasna intervencijska postrojba Šibenik i Split.
Na području VOZ Sisak angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.
Na području VOZ Petrinje angažirane su snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske, Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske, Ličko-senjske i Državna vatrogasna intervencijska postrojba Dubrovnik.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 10 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik, Split i Dubrovnik.
 
Prema obrađenim podacima za dan 11. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 163 vatrogasaca sa 46 vatrogasnih vozila. Ukupno je trenutno evidentirano 181 vatrogasnih intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ Petrinja, Sisak, Glina i VZG Kutina):
 
VOZ Petrinja: 53 vatrogasaca sa 14 vatrogasna vozila; evidentirano 1 intervencija
VOZ Sisak: 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila; evidentirano 32 intervencija
VOZ Glina: 75 vatrogasaca sa 22 vatrogasnih vozila; evidentirano 148 intervencija 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
 
Jedna od važnijih aktivnosti koja se nastavila, a jučer uspješno odrađena i popraćena, je nastavak sanacije Katedrale u Sisku gdje su danas uklonjeni zvonici.
U svezi stanja sa COVID-om do pisanja ovog izvješća nije prijavljen ni jedan oboljeli. 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 11.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 7152 vatrogasca sa 1931 vatrogasna vozila, a odrađeno je 8243 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci i broj će se sigurno povećati.

Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 
Grad Zagreb

Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 54 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 290 vatrogasaca sa 119 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 13 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka i/ili krovišta (podaci iz aplikacije UVI) te izvida.
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 36 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 11. siječnja u 12:00 sati, ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Danilo Kraljice. Požarom je zahvaćeno 5,25 ha trave i smrike. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Šibenik i DVD Brodarica Krapanj. Požar je lokaliziran u 13:45 sati, a ugašen u 14:08 sati.
 

VOS | VOS