VOS 10. / 11. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 10./11. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, osim vatrogasnih snaga sa područje županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 10. siječnja 2021. godine, nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja VZŽ Karlovačke, Šibensko-kninske i Državne intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar, Šibenik i Split.
Na području VOZ Sisak angažirane su snage s područja VZŽ Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Varaždinske, Međimurske i Virovitičko-podravske.
Na području VOZ Petrinje angažirane su snage s područja VZŽ Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Grada Zagreba, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Istarske i Državna intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 16 vatrogasnih zajednica županija.
Prema obrađenim podacima 10. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 420 vatrogasaca sa 94 vatrogasnih vozila. Ukupno je trenutno evidentirano 267 vatrogasnih intervencija.
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ Petrinja, Sisak, Glina i VZG Kutina):
 
VOZ Petrinja: 139 vatrogasaca sa 40 vatrogasna vozila; evidentirano 108 intervencija
VOZ Sisak: 129 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila; evidentirano 121 intervencija
VOZ Glina: 136 vatrogasaca sa 37 vatrogasnih vozila; evidentirano 38 intervencija

Učinjene su sve sigurnosne predradnje te je uklonjen toranj sa zvonika katedrale u Sisku. Na intervenciji uklanjanja sudjelovali su vatrogasci iz JVP Zagreb i JVP Sisak, a angažirana je i firma „Mamut“ sa auto-dizalicom, a ujedno je završena i sanacija crkve Sv. Lovre u Petrinji.
Radi vremenskih uvjeta koji utječu na određene radnje na objektima (rad na visini), a kako se najavljuju loše vremenske prilike, planira se smanjivati operativne snage vatrogastva na terenu.
 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 10.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 6989 vatrogasca sa 1885 vatrogasna vozila, a odrađeno je 8062 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci i broj će se sigurno povećati.
 
Vatrogasaca ukupno:  6.989
Vatrogasnih vozila ukupno: 1.885
Intervencija ukupno: 8.062
 
Do sada bilježimo 7 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 
Izvješće sastavljeno u 8,00 sati.

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 45 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) sudjelovao je ukupno 225 vatrogasaca sa 80 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 35tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka i/ili krovišta (podaci iz aplikacije UVI) te izvida.
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovao 80 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila.
 
Dana 11. siječnja u 01:34 sati DVD Brdovec zaprimio je dojavu o požaru garaže na adresi Ilije Gregurića 136, Brdovec. Radilo se o požaru električnih instalacija u ormariću u garaži. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Brdovec, Šenkovec i Zdenci Brdovečki.
Požar je ugašen u 02:34 sati.
 
Dana 11. siječnja u 02:32 sata ŽVOC Karlovac dobio je dojavu o prevrtanju autobusa kod Jastrebarskog na 20. km na A1 (smjer Zagreb) te je potrebna intervencija vatrogasaca (s obzirom da se radi o smjeru prema Zagrebu angažirana je JVP Karlovac iako je događaj u Zagrebačkoj-županiji). Autobus se prevrnuo na bok u zaustavnoj traci. U nesreći je ozlijeđeno sedam osoba koje su zbrinute od strane HMP (u OB Karlovac i bolnice u Zagrebu).
Na intervenciji je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Karlovac.
Intervencija vatrogasaca na terenu završena je u 08:06 sati.
 
 

VOS | VOS