Vlada usvojila Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini.

Slika /slike/Donesen Program aktivnosti za 2021 FOTO Davor Pongračić CROPIX.jpeg

Vlada Republike Hrvatske je na  37. sjednici koja je održana u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine usvojila Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini.

Na temelju članka 4. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“, broj 125/19.), Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, uz prethodno mišljenje Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Program aktivnosti temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te vatrogasnih i drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.Hrvatska vatrogasna zajednica kao tijelo državne uprave za vatrogastvo nadležno je za izradu, upućivanje u postupak donošenja, izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Programom aktivnosti propisuju se mjere, obveze i aktivnosti iz djelokruga svakog od dionika provedbe Programa. Pripreme požarne sezone uključuju ažuriranje i donošenje planova, prosudbe angažiranja ispomoći, provođenje pripremnih vježbi radi provjere spremnosti i koordinacije snaga koje provode zadaće tijekom ljetne protupožarne sezone, pripremu i čišćenje terena i uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na ugroženom području, svakodnevno praćenje meteo situacije kao i stalnu razmjenu informacija između svih sudionika provedbe Programa aktivnosti.

Provedba predmetnog Programa odvijat će se u okviru ukupno odobrenih sredstava u Državnom proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Na Razdjelu 039 Hrvatska vatrogasna zajednica, Glava 05,  osigurano je 25.000.000,00 kn za 2021. godinu, za provedbu programa.
Sredstva za aktivnosti Ministarstvo unutarnjih poslova u provedbi Programa  (aktivnosti inspekcije zaštite od požara i civilne zaštite te interventne policije na područjima potencijalno ugroženim od požara) odvijati će se u okviru redovne djelatnosti za što su sredstva osigurana u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje. Na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane osigurano je 104.065.000,00 kn za 2021. godinu u okviru Programa 2606 Korištenje Oružanih snaga za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu, aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita. Unutar ovog Programa moguće je dodatno financiranje nabave opreme ili vozila sredstvima Državnog proračuna u okviru raspoloživih sredstava.

Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 1. ožujka 2022.
- Pravovremeno donošenje Programa aktivnosti je temelj kvalitetnih priprema za protupožarnu sezonu. Zahvaljujem Vladi RH što je prepoznala važnost ovog dokumenta i ulogu Hrvatske vatrogasne zajednice u njegovu formiranju i provedbi -  rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

FOTO: Davor Pongračić CROPIX

Pisane vijesti | Hrvatska vatrogasna zajednica