Stotinjak vatrogasaca angažirano na sanaciji posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji

Slika /slike/JVP Grada Zagreba na intervenciji.jpg

Na području Sisačko-moslavačke županije koje je pogodio razoran potres, nastavljen je angažman vatrogasaca. Na terenu su uz domaće vatrogasne snage, angažirani vatrogasci iz šest vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik.

Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do 27. siječnja 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa kumulativno je sudjelovao 10281 vatrogasac s 2717 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11629 intervencija.

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirane su snage s područja VZŽ Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik kao i domicilne snage dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ukupno je evidentirano 7 intervencija koje su odradila 24 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila.

Na području VOZ Sisak angažirana su 44 vatrogasca sa 13 vatrogasnih vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak i DVD-a s područja Siska i VZG Popovača, a zabilježene su 32 intervencija.

Na području VOZ Petrinja angažirano je 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila, a evidentirana je 31 intervencija. Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja pet županija, i to VZŽ Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Zagrebačke i Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.

Prema trenutno obrađenim podacima za 26. siječanj 2021. godine ukupno su angažirana 103 vatrogasaca s 33 vatrogasna vozila, a evidentirano je 70 vatrogasnih intervencija.
 
Nastavljena sanacija posljedica potresa u Zagrebu
Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom 27. siječnja imali 23 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na navedenim intervencijama ukupno je sudjelovalo 85 vatrogasca s 29 vatrogasnih vozila.
 

Pisane vijesti