Preko 10000 vatrogasaca sudjelovalo na sanaciji posljedica potresa

Slika /slike/Vijesti/JVP Grada Zagreba-sanacija oštećenih građevina u potresu 8.jpg

Nastavljen je angažman vatrogasaca u potresom pogođenim županijama. Od 28. prosinca 2020. do 25. siječnja 2021. samo u Sisačko-moslavačkoj županiji bilo je angažirano preko 10000 vatrogasaca.

Prema trenutno obrađenim podacima, od 28. prosinca 2020. do 25. siječnja 2021. godine na intervencijama su kumulativno sudjelovala 10073 vatrogasca s 2646 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11477 intervencija.

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirane su snage s područja VZŽ Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik kao i domicilne snage dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ukupno je evidentirano 12 intervencija koje su odradila 24 vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila.

Na području VOZ Sisak angažirano je 37 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak, a zabilježeno je 40 intervencija.

Na području VOZ Petrinja angažirano je 28 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 25 intervencija. Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja pet županija RH, i to VZŽ Primorsko-goranske, Karlovačke, Zagrebačke i Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.

Prema trenutno obrađenim podacima za 25. siječanj 2021. godine ukupno je angažirano 89 vatrogasaca sa 32 vatrogasna vozila, a evidentirano je 77 vatrogasnih intervencija.
 
Nastavljena sanacija oštećenih objekata u susjednim županijama
Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 25. siječnja imali 12 tehničkih intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na navedenim intervencijama ukupno su sudjelovala 33 vatrogasca sa 13 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na 6 tehničkih intervencija, na kojima je  ukupno sudjelovalo 12 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci iz JVP-a Karlovac i DVD-a imali su ukupno 6 tehničkih intervencija. Na navedenim intervencijama ukupno su sudjelovala 22 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila.

FOTO: JVP Grada Zagreba
 

Pisane vijesti | VOS